Oud Nieuws 17 april 1957

Burgers gaan eigen huizen bouwen
(van een onzer verslaggevers)

De gemeenschapsraad van Zuilen vergaderde dinsdagavond in de trouwzaal van het huis van de gemeente in het voormalige Zuilen, gemeente Utrecht.


De Raad had geen bezwaar tegen de verkoop van een stuk grond aan de Minister Talmastraat aan de Nederlandse Padvindersvereniging de J.P. Coengroep.


Op het braakliggende terrein aan de M. van Meelstraat zal men over enige tijd burgers hun eigen huis kunnen zien bouwen. De coöperatieve vereniging P.O.B.U., afkorting van Politie Burgers, hebben dit 2056 m2 grote terrein voor f 44.000.-gekocht met goedvinden van de gemeenschapsraad.


Aan het eind van deze korte vergadering werden de geloofsbrieven van de heer R. Lebbink, die de heer Boderie (PvdA) zal vervangen, goedgekeurd.

Fotobijschrift: De woningen zijn een ontwerp van Gerrit Rietveld en staan in Zuilen bekend onder de naam ‘Politiewoningen’. Foto uit de collectie van Het Utrechts Archief.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *