Oud Nieuws 16 juni 1955

Sprookjesland voor de jeugd

(Van een onzer verslaggevers)

Trappelend van ongeduld en in een nerveuze spanning zaten Woensdagmiddag kinderen van de tienjarige buurtvereniging Geuzenwijk te wachten tot het doek opging in de zaal van het Pastoor Schiltehuis in de wijk Zuilen.

De jubileumcommissie had zich goed van zijn taak gekweten door een feestvaandel samen te stellen, dat zich in drie etappes ging ontrollen. Eerst een kindermiddag, waarin de voorzitter van de feestcommissie de kinderen de betekenis van het 10-jarig bestaan duidelijk maakte.

De goochelaar Hanarovi nam de kinderen mee naar een gebied waar ze altijd een soort verering voor koesteren: toverland. Onder de ban van geheimzinnige trucs leefden ze mee met de tovenaar en hun makkertjes, die voor experimenten gebruikt werden. De sprookjespoppenkast voldeed ook aan de verlangens van het kinderpubliek.

’s Avonds verdrongen oudere kinderen elkaar bij de ingang van de zaal voor een leuk programma.

W i l l i e  M u l d e r  opende met accordeonspel. Het optreden van Ronnie Klingers, een 8-jarig meisje, met aardige kleppermelodietjes oogste veel bijval. De Temptation Rag van de mondorgelvirtuozen, de Hohners bracht zelfs de zaal in beroering vanwege zijn meeslepend rhythme.

De Dominators zorgden zoor lachsalvo’s. Hun clownskoppen, soms gehuld in de kruitdamp van schrikverwekkende knallen dan weer in geestige stomheid, brachten de kinderen tot uitbundige vreugde.

Tot slot bewees goochelaar Hanarovi, min of meer op uitdaging van het bestuur, dat het best mogelijk was uit een en dezelfde fles zestien soorten drank, vier bekers melk, een bouquet bloemen en ongeveer dertig meter touw te “tappen”.

Zo eindigde de tweede etappe, een steun in de rug voor de derde: de grote feestavond in het N.V. huis met o.a. Berrie Kievits en Gerard Walden op Zaterdagavond.

Fotobijschrift: De kinderen van de Utrechtse buurtvereniging Geuzenwijk in de wijk Zuilen werden Woensdagmiddag in het P.S.-huis onthaald in verband met het tweede lustrum van de vereniging. Met grote aandacht volgde de jeugd, zoals de foto laat zien, het feestprogramma.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *