Oud Nieuws 13 augustus 1954

 GEMEENSCHAPSRAAD ZUILEN

Toch herinneringsbank bij het bevrijdingsmonument

Er komt ook een fontein

In de vergadering van de Zuilense Gemeenschapsraad, die Dinsdag 17 Augustus, des avonds half 8, in het gemeentehuis van de voormalige gemeente Zuilen zal worden gehouden, zal aan de leden worden getoond een ontwerp voor de herinneringsbank aan de gemeente Zuilen.

Zoals men zich herinnert, kwam kort na de annexatie het gemeentebestuur van Utrecht met het voorstel, deze bank te plaatsen in het Julianapark, doch toen een en ander in de vergadering van de Gemeenschapsraad werd besproken, achtte men het beter een andere plaats daarvoor te kiezen.

Nadien gingen er hardnekkige geruchten, dat de bank zou worden vervangen door een fontein, die dan een plaats zou moeten vinden in de omgeving van het Bevrijdings-monument. De Utr. dienst van Gemeentewerken wil het aandenken thans een andere plaats geven. Op een terrein, gelegen tussen ’t Zand en Mariëndaal, zal een nieuwe R.K. Kerk worden gebouwd, waarvoor een plantsoen zal worden aangelegd en waarin men het aandenken een plaats wil geven. Op enige afstand daarvan komt ook een fontein, zodat men op één lijn zal krijgen het bevrijdings-monument, een fontein en de herinneringsbank. Het bestuur van de Gemeenschapsraad hoopt, dat de vergadering nu een definitief besluit zal nemen.

Bij de ingekomen stukken is o.m. een mededeling dat de heer H.C. de Wit is benoemd tot lid van het bestuur van de Stichting Julianapark, en een dankbetuiging van B. en W. voor de bemoeiingen inzake het gehouden Lunapark. Verder zijn er enige mededelingen, o.a. dat door Utrecht rekening is gehouden met een betere verlichting van Mariëndaal, en dat bij diverse bushalten abri’s zullen worden geplaatst. De Gemeenschapsraad heeft aan B. en W. te kennen gegeven, dat er geen bezwaren bestaan tegen de aanvraag van het bestuur der Vereniging voor Chr. Nat. Schoolonderwijs om gelden voor uitbreiding van het schoolgebouw aan de Prinses Margrietstraat, en omtrent de verandering van de inrichting van de Prins Bernhardschool.

Het bestuur van het Zuilense Fanfarecorps heeft aan het gemeentebestuur van Utrecht het verzoek gericht, om op 19 Mei (Hemelvaartsdag) en 30 Mei van het volgend jaar gebruik te mogen maken van het Julianapark voor het houden van een muziekconcours ter gelegenheid van het 55-jarig bestaan. Het bestuur van de Gemeenschapsraad stelt voor ten deze een gunstig advies uit te brengen.

Van het gemeentebestuur van Utrecht is verder o.m. een schrijven ingekomen, dat het in de bedoeling ligt ongeveer f 700- subsidie te verlenen aan het badhuis Elinkwijk voor de kosten van schoolbaden, terwijl het aanleggen van speelvelden voor de jeugd de voortdurende aandacht heeft van het Utr. gemeentebestuur.

Prachtige foto van het monument. (Maar mevrouw staat een klein beetje in de weg.) De foto is gemaakt vanaf de bank, achter de twee bloembakken is een vijvertje met een fontein, en daarachter (van opzij gezien) het eigenlijke monument, dat onder de inwoners van Zuilen al snel de bijnaam ‘De doodskist’ kreeg. U mag raden waarom. Links kijkt u tegen de achterkant van de woningen in de Van der Pekstraat. De Plesmanlaan en de flats aan de Burgemeester Norbruislaan moeten nog gebouwd worden.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *