Oud Nieuws 14 augustus 1953

Uitbreiding en vestiging industrieën in Zuilen

Een zestal verzoeken zijn bij ’t gemeentebestuur van Zuilen ingediend om ontheffing van de bepalingen der Hinderwet, allen betreffende uitbreiding of vestiging van industrieën in Zuilen. Het zijn de volgende:

van de N.V. Hoeks Machine en zuurstoffabriek te Schiedam tot het uitbreiden van haar zuurstoffabriek aan de Amsterdamsestraatweg 745 te Zuilen;

van A.J. Bovens uit Utrecht, tot het oprichten van een autogenische las- en snij-inrichting in het perceel Fortlaan 2-4;

van B. Schippers te Zuilen, tot het oprichten van een apparatenfabriek voor centrale verwarmings-installaties in het perceel St.-Willibrordusstraat 12;

verder D.C. v.d. Pool te Zuilen tot het stichten van een autogenische lasinrichting en het plaatsen van een boormachine in perceel Prinses Beatrixlaan 53;

de Stichting Malstra te ’s-Gravenhage verzoekt toestemming tot het oprichten van een autogene- en electrische lasinrichting in het perceel Fortlaan 4;

en de firma Dingemans te Zuilen vraagt vergunning tot het oprichten van een bakkerij voor brood en banket in de Minister Talmastraat 39.

B. en W. stellen voor alle gevraagde ontheffingen te verlenen.

Fotobijschrift: Daar zal het echtpaar Dingemans blij mee zijn geweest: alle aanvragen voor de ontheffing van bepalingen in de hinderwetvergunningen werden verleend (Zuilen werd enige maanden later toch opgeheven).

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *