Oud Nieuws 11 juli 1966

 

TWEE amateurduikers zoeken bij het wrak van de overvaren pont in het Amsterdam-Rijnkanaal naar slachtoffers.

Pont overvaren: minstens twee doden

Politie dregt in A’dam Rijnkanaal

(Van een onze verslaggevers)

UTRECHT – De schipper en waarschijnlijk twee passagiers van de gemeentepont over ’t Amsterdam-Rijnkanaal bij industrieterrein Lage Weide zijn vanmorgen verdronken toen de pont overvaren werd door een passerend motorvrachtschip.

Kort na het ongeluk werden de stoffelijke overschotten opgevist van de schipper, de 56-jarige A. Visser, Singelstraat 2bis, Utrecht en van de 54-jarige mejuffrouw G.M. van de Bruinhorst, Bessemerlaan 37, Utrecht.

Volgens de enige overlevende opvarende moet er minstens nog één passagier, een vermoedelijk Indonesische jongeman, aan boord zijn geweest. Met dreggen wordt het kanaal afgezocht.

Een poging van amateurduikers de slachtoffers te vinden mislukte.

Een van de passagiers van de pont, de 45-jarige opzichter H. van Oostveen, Prinses Irenelaan 38 in Utrecht, werd gered. Hij sloeg overboord en bleef rondzwemmen tot de schipper van de motorvrachtboot hem een reddingsboei toewierp.

Noch de heer Van Oostveen, noch twee hengelaars die het ongeluk vlak voor zich zagen gebeuren wisten niet met zekerheid hoeveel personen aan boord waren, zij schatten het aantal op vier à vijf.

Het ongeluk gebeurde toen de pont juist de Utrechtse oever verlaten had. Waarschijnlijk heeft de pont baas het naderende motorvrachtschip Vertrouwen uit Vreeswijk, schipper G.F. van Dijk, niet gezien. Het vrachtschip ramde de pont linksachter en daarna in de flank.

DE ONGELUKSPONT nadat hij gekanteld, rechtgetrokken en gezonken was. Twee duikers onderzoeken de kabine.

De veerpontramp in Amsterdam-Rijnkanaal

Enige overlevende: “Pont kwam voor mij terug”

Opzichter van Oostveen redde zich zwemmend.

UTRECHT – Een man overleefde de aanvaring op het Amsterdam-Rijnkanaal tussen een motorvrachtschip een kleine motorpont, waarbij vanochtend vier, misschien vijf mensen de dood vonden. Het is de 45-jarige H. van Oostveen, opzichter bij het gasbedrijf Centraal Nederland, die bijna iedere ochtend overvaart tussen Keulsekade bij de Lage Weide en het industrieterrein. Hij sloeg overboord en zag kans zwemmende het hoofd boven water te houden tot hij een van de reddingsboeien kon grijpen die de schipper van het motorvrachtschip naar hem toe gooide.

Vrachtschip te laat gezien?

Kort na zijn redding en nadat hij droge kleren gekregen had, vertelde de heer Van Oostveen aan boord van de boot van de waterpolitie wat zich omstreeks kwart over negen op het Amsterdam-Rijnkanaal bij de ingang van de Kernhaven heeft afgespeeld.

“Ik kwam aan de kant van de Keulsekade als laatste aan boord met mijn brommer. De pont was eigenlijk al los toen ik aan kwam. De schipper kwam even terug om me aan boord te nemen. Terwijl ik nog bezig was mijn brommer goed neer te zetten gebeurde het. Het grintschip was al vlak bij: de pontschipper draaide uit alle macht aan zijn stuurwiel, maar we konden niet meer voor het motorvrachtschip langs.

De pont werd linksachter geraakt. Ik sloeg overboord en heb een rond gezwommen tot de schipper van het vrachtschip me een reddingsboot toegooide.”

De pont werd totaal overvaren en kwam ondersteboven terecht. Hoeveel mensen er in totaal aan boord waren wist de heer Van Oostveen niet. “Behalve de schipper en ik drie of vier. Mijn bril was nat door de regen en ik heb ze maar in een flits gezien toen ik haastig mijn brommer aan boord zette.”

Terwijl het pontje kantelde, zag de heer Van Oostveen een van zijn medepassagiers vlak bij zich in het water: een jongeman, waarschijnlijk van Indonesische afkomst. Hij verloor hem uit het oog doordat hij de handen vol had zijn jas vrij te maken van iets zwaar – waarschijnlijk de brommer – en doordat de stroom in het kanaal de jongeman naar het noorden deed afdrijven.

SCHIPPER G.R. VAN DIJK, 53 jaar, van motor vrachtschip vertrouwen, helpt met zijn roeiboot de duikers, die het pontje op slachtoffers onderzocht hebben.

OP DEZE PLAATS werden de twee gevonden slachtoffers aan wal gebracht.

De gemeente pont waarmee het ongeluk gebeurde kan maximaal vijftien personen vervoeren en werd bestuurd door de 56-jarige waarnemend schipper A. Visser sr., Singelstraat 2bis. De heer Visser, die vele jaren gevaren heeft, was de laatste tijd brugwachter in gemeentedienst. In verband met vakanties bij het pontpersoneel nam hij vandaag overzetdienst waar bij het industrieterrein Lage Weide.

Vermoedelijk heeft de pontschipper nadat hij teruggevaren was om de heer Van Oostveen op te halen, het naderde grintschip Vertrouwen niet gezien. Een meter of vijftien uit de wal werd de pont geramd door de Vertrouwen, die met 207 ton grint op weg was in de richting Amsterdam.

Evenmin als de enige overlevende passagier weten twee hengelaars die dichtbij de aanlegplaats van de pont stonden of er vijf of zes personen aan boord waren.

Bij de bergingspogingen werden in eerste instantie duikers ingeschakeld. De heer Heuvelman en een collega-amateurduiker van de vereniging Nautilus ging te water van een sleepboot om het wrak van de inmiddels rechtgetrokken pont te onderzoeken. Zij vonden niets. Twee stoffelijke overschotten waren inmiddels door de politie uit het water gevist.

Een drijvende bok van rederij Goedkoop die toevallig in de buurt lag werd naar de plaats van het ongeluk gesleept om de gemeente pont te lichten.

DE HEER H. VAN OOSTVEEN: enige overlevende van het pont-ongeluk, vertelt aan boord van de politieboot hoe het gegaan is.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *