Oud Nieuws 1 mei 1956

VUURWERK BESLUIT BLIJDE DAG

Koninginnefeest in Zuilen

(Van een verslaggever)

Met het luiden der kerkklokken begon maandagmorgen de viering der Koninginnedag in de wijk Zuilen, waarvan ondanks de koude, honderden kinderen en later ook ouderen hebben genoten. Door de Oranjevereniging Zuylen waren op de speelweide van het Julianapark kinderspelen georganiseerd, waarbij de kleinen het tegen elkaar opnamen met zaklopen, koekhappen, enz. Hoewel het op het open veld, door het ontbreken van een ledenmaten-verwarmend oranjezonnetje, allesbehalve aangenaam toeven was, bleef de vrolijkheid er bij de her en der over het terrein verspreidde groepjes kinderen best in. Begeleid door de in de snijdende wind verwaaiende grammofoonplatenstem van Johny Jordaan speelden zij hun door onderwijs-personeel geleide spelletjes.

In de speeltuin op Elinkwijk was het de vereniging Elinkwijks Belang, die op eenzelfde wijze de kinderen bezig hield, evenals in het Julianapark onder grote belangstelling van kleumende moeders en “vrije” vaders.

De Vereniging Mariëndaals Belang had met een vooruitziende blik het hervormd wijkgebouw aan de Daalseweg gekozen als feestzaal. De kleuters daar, genoten van een poppenkastvoorstelling en clownerie.

Voor het overige zag men vrijwel overal in de straten kinderen met een toeter of feestmuts, zich met verwachtende gezichtjes afvragend waar het nu eigenlijk feest was…

Voor honderden van hen begon dit pas ’s avonds, toen zij mochten meelopen in een der Zuilen doorkruisende lampionoptochten, die wel het hoogtepunt voor hen vormden en tevens het einde. Diverse volksbals trokken ’s avonds grote belangstelling.

Diep in de jassen en mantels weggedoken foxtrotte men op de door luidsprekers ingeschetterde klanken, waarbij het speelterrein van de Beatrixschool wel het grootste trefpunt was. De feestelijkheden werden besloten met een groot vuurwerk.

Op het terrein achter het Zuilense Verzetsmonument klonken uit duizenden kelen de aaaah’s en oooooh’s op, bij elk geslaagd stuk dat de lucht invloog, totdat tenslotte een door rood, geel en groene vuurballen omgeven “Leve de Koningin” een einde maakte aan het welgeslaagde vuurwerk en daarmee aan de viering van Koninginnedag.

Fotobijschrift: ‘In de speeltuin te Elinkwijk’. Foto is van jaren eerder (maar wel van kinderspelen in deze speeltuin), we houden ons aanbevolen voor een foto van deze datum!

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *