Oud Nieuws 1 juni 1950

VAKANTIE-ONTSPANNING 1950.

Het ligt in de bedoeling, in de week van 14 tot 19 Aug. weer een kinder-vakantie-ontspanning te organiseren, evenals dit vorig jaar het geval was. Leerlingen van alle Zuilense scholen, van de 4e, 5e, 6e en 7e klas, zijn reeds voor deelname ingeschreven, tezamen ongeveer 700, terwijl leerlingen, die wel in Zuilen wonen doch elders een school bezoeken, zich vóór 15 Juni dienen op te geven bij de heer J. Rigtering, W.J. Bossenbroekstraat 6.

De kosten voor deelname bedragen slechts 50 cent. Het programma is reeds in grote lijnen opgesteld en zal goeddeels bestaan uit veldspelen, een wandeltocht, enz., terwijl wellicht nog een bijzondere attractie zal worden geboden. In het comité hebben zitting onderwijzers, politie-ambtenaren, bestuursleden van vereniginen enz., doch er bestaat nog een groot tekort aan heren of dames, die bereid zijn, als leider of leidster op te treden, terwijl de financiële zijde altijd een moeilijk vraagstuk blijft.

Beleefd wordt men verzocht, zich als leider of leidster op te geven, en, zo mogelijk, financiele steun te willen verlenen. Adres: W.J. Bossenbroekstraat 6, Zuilen.

Fotobijchrift: Wethouder Vlaming reikt de prijzen uit die tijdens de vakantieontspanning gewonnen konden worden. Foto is van een ander jaar, uit 1950 zijn geen foto’s in de collectie. Wie helpt?

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *