Oud Nieuws 1 augustus 1932

ERNSTIGE AANRIJDING

Niet functionerende remmen

Zaterdagmiddag omstreeks 2 uur heeft op den Amsterdamschen Straatweg onder Zuilen een ernstig ongeval plaats gehad. Van de richting Amsterdam kwam een auto van de firma L. A. en Co te Amsterdam, terwijl uit de St. Josephlaan eveneens een auto kwam, die den Amsterdamschenstraatweg wilde oversteken naar de Marnixlaan. Beide voertuigen hadden groote snelheid en waren ongeveer gelijk aan het kruispunt. Beide chauffeurs zagen, doordat de remmen niet voldoende functioneerden, een ongeluk aankomen en dientengevolge schoot eerstgenoemde auto links uit de Marnixlaan in, terwijl laatstgenoemde in plaats van de Marnixlaan op te rijden, wat in zijn bedoeling lag — er zou dan niets gebeurd zijn — met een groote bocht het rechter gedeelte van den Amsterdamschen straatweg opreed, waar de 23-jarigen J. P. langs den weg naast zijn rijwiel stond te praten, met het gevolg dat deze omver werd gereden. In bewusteloozen toestand is hij per auto van den G.G.D., die zeer spoedig ter plaatse was, naar de Rijksklinieken vervoerd; zijn rijwiel was ernstig beschadigd. Van een en ander werd proces-verbaal opgemaakt, terwijl naar de schuldvraag een onderzoek werd ingesteld.

Het komt ons wenschelijk voor dat ook op deze plaats eens op de maximumsnelheid gelet wordt.

Fotobijschrift: De plaats des onheils… maar de fotograaf was wel te laat.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *