De flats aan de Prins Bernhardlaan in Zuilen

Zuilen Vooruit en de Prins Bernhardlaan

Knipsel uit het Zuilens Nieuwsblad van 5 januari 1951

De hoge moderne bouwsels aan de Prins Bernhardlaan, de Zuilense flatwoningen, hebben reeds de nieuwsgierigheid van velen opgewekt. Ook de Zuilense gemeenteraadsleden waren nieuwsgierig en om deze nieuwsgierigheid te bevredigen hebben zij Zaterdag j.l. met de Burgemeester en enkele wethouders en de gemeentesecretaris, onder leiding van de directeur van gemeentewerken, de heer van Vliet en de gemeentearchitect, de heer van Hoorn een bezoek gebracht aan het bijna gereed gekomen Noordelijke flatgebouw. Men trof het bijzonder, reeds had een tandarts één der woningen geheel geïnstalleerd en de inrichting van de wacht- en behandelkamer, alsmede de woongelegenheid, deed de indeling van de woning zeer voordelig uitkomen en bewees dat Zuilen weer een aantal prettig te bewonen woningen rijker is geworden. Voorlopig zullen de meeste woningen in duplexwoningen opgesplitst worden, zodat er ruimte komt voor 96 gezinnen, die de beschikking krijgen over een ruime woonkamer, een grote slaapkamer, een kleine slaapkamer, een keuken en een badcel. In de gehele bouw heeft men stalen ramen toegepast, die door ‘‘Schopperen’’, (overspuiten met een zinklaag) roestvrij gemaakt zijn en de woningen een modern aanzien geven, dat nog verhoogd wordt door de Bruinzeel keuken, de Montakeuken en een fraaie handvorm waalsteen schoorsteen in de huiskamer die door de bouwer reeds met vloerzeil is belegd. Een nieuwigheid is dat beide bovenwoonlagen de voordeur op verdiepinghoogte hebben. Langs de brede trap bereikt men een trottoir en evenals op de begane grond bevinden zich hierlangs de  fraaie eiken voordeuren genummerd als op een trottoir. Bij de gedupleerde woningen is er achter deze voordeur weer een voordeur voor iedere woning, dit vervalt, zodra deze woningen normaal bewoond zullen worden. Zelfs de dakoppervlakte is benut. Door een stevige muur omgeven is hier een ruim dakterras gevormd, dat Zaterdag wel een beetje koud was, maar een prachtig uitzicht op de besneeuwde omgeving bood. Een pracht gelegenheid voor de huisvrouw om de was te drogen. Voor het gemak van de leveranciers is onder de trappen voor iedere bewoner van de bovenhuizen een kastje aangebracht. Voor berging van rijwielen en kinderwagens heeft iedere bewoner een achter de huizen gelegen schuurtje.

Zuilen zal met de voltooiing van de flatgebouwen een aantal moderne woningen rijker zijn, die ook als Zuilen, Zuilen niet meer zijn zal een monument zijn van het initiatief en de voortvarendheid van ons gemeentebestuur.

Prins Bernhardlaan

Fotobijschrift: De flats aan de Prins Bernhardlaan kort na de oplevering. De galerij werd nog niet gestut, dat moest later wel, in verband met de vele kijkers naar de Ronde van Zuilen.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *