Bouw van de flats aan de Prins Bernhardlaan van start.

De groei van Zuilen was direct na de Tweede Wereldoorlog tumultuleus. Alle middelen om de woningnood te lenigen werden ingezet. Zo ook de duplexwoningen aan de Prins Bernhardlaan. Hoogbouw in Zuilen, de eerste galerijflats in beeld. Het Utrechts Nieuwsblad  schreef op 1 maart 1950 hierover:

Eerste Steenlegging

door de heer M.A. Reinalda

Prins Bernhardlaan

De heer Reinalda metselt de eerste steen van de flatgebouwen aan de Prins Bernhardlaan in Zuilen, met de bouw waarvan thans is begonnen. Achter de Commissaris der Koningin mevr. Reinalda-Deen en andere genodigden.

Bij hoogbouw-flats te Zuilen

Hedenmorgen had in Zuilen de eerste-steen-legging plaats voor de twee Flatgebouwen, die zullen verrijzen op een terrein aan de Prins Bernhardkade  (Net als de Van Tuyllkade en de Van Hoorne- en Van Egmontkade dacht men de middenberm te voorzien van water. Dat ging niet door en daarom werd het uiteindelijk Prins Bernhardlaan.)  (Westzijde). De Plechtigheid geschiedde door de Commissaris der Koningin, de heer M.A. Reinalda.

Des morgens half elf werd de Commissaris in de Raadszaal van het Zuilense gemeentehuis ontvangen. Daar waren tevens verschillende genodigden aanwezig, onder wie we o.m. opmerkten: ir. J.F. Cusell, hoofding. Dir. Prov. Wederopbouw; P. Postma, insp. van de Volkshuisvesting; de burgemeesters van Maarssen, Maartensdijk, Vreeland, Harmelen, Jutphaas, Mijdrecht, Vinkeveen, Breukelen en Westbroek-Achttienhoven, de wethouders van Zuilen: K. Kievit, Th.W. Ruygrok en H.C. de Wit; A.J. van der Weerd, gem. secretaris; A.G. van Vliet, dir. van gemeentewerken; H. Verhagen, Hoofdinsp. van Politie; W.C. van Hoorn, gem. architect, vele leden van de gemeenteraad: C.J. v.d. Voorn, aann. van de bouw, en Brinkman, opzichter.

Welkomstwoord burgemeester.

De burgemeester sprak er zijn vreugde over uit, dat aan de uitnodiging was gevolg gegeven, welke uitnodiging niet zou zijn geschiedt, wanneer het hier niet iets aparts gold. Dit aparte zit hierin, dat het Ned. volk voelt, dat een andere weg moet worden gevolgd t.o.v. de woningbouw. De moeilijke omstandigheden dwingen daartoe: weinig geld, geen grond en grote behoefte aan woningen. Men zal de oplossing moeten zoeken in flatbouw, de hoogbouw. Later zal door een kleine verandering van twee woningen één kunnen worden gemaakt en deze dus geschikt zijn voor grotere gezinnen. Een proeve op deze wijze acht spr. verantwoord en daarom werd een beroep gedaan op de Commissaris der Koningin om deze eerste steen te leggen.

Toespraak M.A. Reinalda.

De Commissaris zei o.m.: Ons land, met bijna 11 millioen zielen, is België voorbij gestreefd en het dichtstbevolkte land geworden. Terecht heeft men zich steeds bezig gehouden met de bouw van eengezinswoningen, maar men kan echter zo niet doorgaan en de aanwas van de bevolking noopt tot hoogbouw, ook in de dorpen. Het verheugt spr. dat vele burgemeesters reeds in die richting werkzaam zijn. Spr. bewondert de drang, die bij burg. Norbruis aanwezig is, om levensgeluk te brengen aan de bevolking en het te geven licht en ruimte. Gaarne wordt dit als voorbeeld gesteld.

Maquette van de Duplex Flat

Na deze toespraak werd de maquette van de flatbouw getoond, waarna men zich naar het terrein begaf van de eerste steenlegging. Het opschrift van de steen luidt: De eerste steen van dit Flatgebouw werd op 1 maart 1950 gelegd door M.A. Reinalda, Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht.

Maquette Bernhardlaan

[Iemand enig idee waar deze maquette van de flats aan de Prins Bernhardlaan  gebleven is?]

Na de plechtigheid begaf men zich voor het gebruiken van een kop koffie naar het Juliana-Restaurant.

De flats aan de Prins Bernhardlaan in Zuilen

Zuilen Vooruit en de Prins Bernhardlaan

Knipsel uit het Zuilens Nieuwsblad van 5 januari 1951

De hoge moderne bouwsels aan de Prins Bernhardlaan, de Zuilense flatwoningen, hebben reeds de nieuwsgierigheid van velen opgewekt. Ook de Zuilense gemeenteraadsleden waren nieuwsgierig en om deze nieuwsgierigheid te bevredigen hebben zij Zaterdag j.l. met de Burgemeester en enkele wethouders en de gemeentesecretaris, onder leiding van de directeur van gemeentewerken, de heer van Vliet en de gemeentearchitect, de heer van Hoorn een bezoek gebracht aan het bijna gereed gekomen Noordelijke flatgebouw. Men trof het bijzonder, reeds had een tandarts één der woningen geheel geïnstalleerd en de inrichting van de wacht- en behandelkamer, alsmede de woongelegenheid, deed de indeling van de woning zeer voordelig uitkomen en bewees dat Zuilen weer een aantal prettig te bewonen woningen rijker is geworden. Voorlopig zullen de meeste woningen in duplexwoningen opgesplitst worden, zodat er ruimte komt voor 96 gezinnen, die de beschikking krijgen over een ruime woonkamer, een grote slaapkamer, een kleine slaapkamer, een keuken en een badcel. In de gehele bouw heeft men stalen ramen toegepast, die door ‘‘Schopperen’’, (overspuiten met een zinklaag) roestvrij gemaakt zijn en de woningen een modern aanzien geven, dat nog verhoogd wordt door de Bruinzeel keuken, de Montakeuken en een fraaie handvorm waalsteen schoorsteen in de huiskamer die door de bouwer reeds met vloerzeil is belegd. Een nieuwigheid is dat beide bovenwoonlagen de voordeur op verdiepinghoogte hebben. Langs de brede trap bereikt men een trottoir en evenals op de begane grond bevinden zich hierlangs de  fraaie eiken voordeuren genummerd als op een trottoir. Bij de gedupleerde woningen is er achter deze voordeur weer een voordeur voor iedere woning, dit vervalt, zodra deze woningen normaal bewoond zullen worden. Zelfs de dakoppervlakte is benut. Door een stevige muur omgeven is hier een ruim dakterras gevormd, dat Zaterdag wel een beetje koud was, maar een prachtig uitzicht op de besneeuwde omgeving bood. Een pracht gelegenheid voor de huisvrouw om de was te drogen. Voor het gemak van de leveranciers is onder de trappen voor iedere bewoner van de bovenhuizen een kastje aangebracht. Voor berging van rijwielen en kinderwagens heeft iedere bewoner een achter de huizen gelegen schuurtje.

Zuilen zal met de voltooiing van de flatgebouwen een aantal moderne woningen rijker zijn, die ook als Zuilen, Zuilen niet meer zijn zal een monument zijn van het initiatief en de voortvarendheid van ons gemeentebestuur.

Prins Bernhardlaan

Fotobijschrift: De flats aan de Prins Bernhardlaan kort na de oplevering. De galerij werd nog niet gestut, dat moest later wel, in verband met de vele kijkers naar de Ronde van Zuilen.