Best bekeken Facebookberichten VIII

Op Facebook plaatsen we zover mogelijk dagelijks een oud krantenknipsel of bericht uit een dagboek. Zo’n bericht noemen we ‘Oud Nieuws’ en is gerelateerd aan de datum. Omdat niet iedereen ‘op facebook’ wil, zetten we de vier meest bekeken foto’s als blog op deze site. Dit zijn de meest bekeken foto’s in januari 2013.

4. Deze foto van de Prinses Marijkeschool komt voor in het bericht dat we 21 januari plaatsten. Heel veel protesten hebben niet kunnen verhinderen dat deze school gesloopt werd. Hij moest ruimte maken voor een winkelcentrum (waar meer aan te verdienen is). Jammer, het was een gedurfd ontwerp dat de heer van Hoorn kort na de Tweede Wereldoorlog maakte. Toen mochten wegens geldgebrek in Nederland geen scholen met een gymnastieklokaal worden gebouwd. Van Hoorn bedacht een ruime hall die multifunctioneel gebruikt kon worden (dus ook als gymnastieklokaal), terwijl die niet meer kostte dan een ‘normale’ school.

Openbare school

Op een kleurenfoto zie je goed weer de bijnaam: Gele School vandaan komt

3. Heel herkenbaar voor de bezoekers van het Museum van Zuilen. Maar dan is deze foto wel heel groot op de achterwand afgebeeld, hij is nooit helemaal in beeld. Nu dus wel…

Amsterdamsestraatweg

Foto van de Openbare Leeszaal, die we als fotowand in het Museum van Zuilen aanbrachten

2. Openbare Lagere School II Verkeersexamen. Op het Utrechtse Paardenveld worden de fietsen van de examenkandidaten gecontroleerd. Op zich prachtige opname van de heer Osinga, van de Openbare Lagere School II (Later de Prins Bernhardschool). Maar wie weet hier namen bij?

Paardenveld

Verkeersexamen, fietsen werden gecontroleerd door de Utrechtse politie

1. Firma Jamin: Naar men ons mededeelt heeft de firma C. Jamin te Rotterdam door tusschenkomst der firma Waltmann en Co., alhier, zich verzekerd van het in aanbouw zijnde winkelhuis aan den Amsterdamsche Straatweg, hoek Sweder van Zuylenweg te Zuilen, waarin genoemde firma in Februari a.s. weer een nieuw filiaal opent.

Jamin

Hoek Amsterdamsestraatweg en de Sweder van Zuylenweg met links C. Jamin

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *