Best bekeken Facebookberichten VII

Op Facebook plaatsen we zover mogelijk dagelijks een oud krantenknipsel of bericht uit een dagboek. Zo’n bericht noemen we ‘Oud Nieuws’ en is gerelateerd aan de datum. Omdat niet iedereen ‘op facebook’ wil, zetten we de vier meest bekeken foto’s als blog op deze site. Dit zijn de meest bekeken foto’s in december 2012.

1. Hier is het interieur te zien van de Openbare Leeszaal aan de Amsterdamsestraatweg. Het gebouw op de hoek van de Wattlaan. Er zijn veel boeken in de uitleen, of weinig boeken in bezit. Dit is de uitleenbalie. Links ziet u de heer Moes en rechts de heer Beugeling. De laatste was de toenmalige voorzitter van de Fabrieksraad van de N.V. Werkspoor. De beide heren houden bij wie er een boek leest of leent.

Leeszaal

In de Openbare Leeszaal op de hoek Amsterdamsestraatweg en de Wattlaan

2. Oud Nieuws Werkspoor Courant 22(!) december 1959

Als U dit leest bent U waarschijnlijk reeds bezig met de voorbereiding voor het kerstfeest. Maar toch willen wij nog even het St.-Nicolaasfeest in Uw herinnering brengen, omdat dit feest bij uitstek zo prettig is voor de kleintjes. Evenals voorgaande jaren organiseerde de P.V.W.U. ook dit jaar voor de kinderen van de leden weer enkele feestmiddagen ter gelegenheid van de verjaardag van de grote kindervriend. In verband met de beperkte ruimte waarover wij beschikken en tevens door het leeftijdverschil (3 t/m 13 jaar) waren wij verplicht 3 zaterdagmiddagen de kinderen bezig te houden.

Zaterdag 28 november kwamen 270 kinderen van 8 t/m 10 jaar in de bovenzaal bijeen. Voor deze groep was een jeugdcabaret geëngageerd. Het programma dat bestond uit goochelen, circus, clownerie en een marionettentheater, viel geweldig in de smaak. De Sint had hier voor een goede versnapering gezorgd zodat ieder kind tevreden huiswaarts keerde.

’s Avonds was het feest voor de leden van de P.V.W. De zaal was geheel bezet toen de voorzitter van het hoofdbestuur, de heer J.M. Bosch, de avond opende met een kort welkomstwoord en wel in het bijzonder tot de bedrijfsdirecteur de heer P.A. v. Poelgeest met echtgenote, die op deze avond voor het eerst kennis maakte met de P.V.W. De verzorging van het programma was in handen gesteld van de toneelclub P.V.W.

De leden van deze club hadden een reeds enkele jaren geleden gespeeld stuk weer ingestudeerd n.l. „de Ebbenhouten Olifant’’. Dit stuk werd gespeeld op de wijze zoals wij dat van onze toneelclub gewend zijn, zodat wij over het spel niet behoeven te schrijven. De inhoud van het stuk was bijzonder spannend en uit de reacties van de aanwezigen was op te maken dat het bijzonder in de smaak viel. Aan het einde bedankte de voorzitter de speelsters en spelers.

Namens het Hoofdbestuur bood spreker ieder een aardige St.-Nicolaasversnapering aan, waarna men nog gezellig bijeen bleef voor een dansje.

Zaterdag 5 december was de grote dag voor de kinderen van 3 t/m 7 jaar. Deze groep bevatte ± 450 kinderen en daar bovendien nog een der ouders aanwezig mocht zijn moesten voor deze groep 3 aanvangstijden worden vastgesteld. Evenals voorgaande jaren had ook dit jaar de 2e voorzitter van het Hoofdbestuur, de heer G.D. v. Engelen, de leiding van de kinderfeesten.

Op rustige wijze kondigde hij het programma aan en tijdens het bezoek van St.-Nicolaas wist hij steeds een aantal kinderen bij de microfoon te halen om een versje voor de Goede Sint te zingen. En juist dit gaf een hoogtepunt aan het St.-Nicolaasfeest van de P.V.W. Na afloop waren in de benedenzaal de medewerkers (sters) aanwezig om ieder kind een cadeau en een zak snoep uit te reiken. Zaterdag 12 december was een middag voor de jeugd van 11 t/m 13 jaar. Ook hier was een cabaretgezelschap met een programma, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Niet alleen de kinderen maar ook de aanwezige leidsters en leiders hebben genoten van het programma. Ook hier was voor ieder kind na afloop een behoorlijke versnapering aanwezig.

Al met al is het een zeer drukke tijd geweest voor de Hoofdbestuurders van de P.V.W. Maar dank zij de hulp van een vaste groep medewerkers (sters) zijn zij er in geslaagd ook dit feest weer tot een goed einde te brengen.

Op bezoek bij de Sint

Op bezoek bij de Sint

3. 11 december 2012

Vandaag kwamen twee Elinkwijkers de wisselbeker brengen om in het Museum van Zuilen tentoongesteld te worden.

Prachtige zileveren replica van het Vliegermonument

Prachtige zileveren replica van het Vliegermonument

4. 200 jaar Amsterdamsestraatweg, afbeelding 113

De Rund- Kalfs- en Varkensslagerij A. Dorrestijn. Een schoolvoorbeeld van een slagerij zoals die er uitzag in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Een volle etalage, de winkel netjes betegeld en flinke stukken vlees aan de haak. Zo begon de heer Dorrestijn Sr. zijn winkel aan de Amsterdamsestraatweg 408.

Exterieur van slagerij Dorrestijn

Exterieur van slagerij Dorrestijn

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *