Volleybalvereniging ‘t Zand kwam tot stand met dank aan de Zuilense politie.

Een sportvereniging, die actief was op ’t Zand, was de volleybalvereniging ‘ ’t Zand’. Deze keer laat ik het graag aan de heer L. van den Heuvel over, om u over deze vereniging te informeren. Hij was lid van deze vereniging en schrijft het volgende:

‘Het is begonnen met een trapveldje naast het voormalige politiebureau van Zuilen. Daar voetbalde de jeugd van de De Bazelstraat en de Van der Pekstraat er lustig op los. Tot iemand op het idee kwam om te gaan volleyballen. Twee palen werden er gezet en een zelf gemaakt netje gevlochten en dat moest het dan zijn. Allemaal erg primitief. De agenten zaten vanuit hun raam te kijken en hadden er ook plezier in. Zij staken de koppen bij elkaar om te zien of ze hun net met een echte volleybal aan ons beschikbaar mochten stellen.

Agent Rijsemus kwam daar op een zekere dag mee aanzetten, maar toen konden we nog niet volleyballen. Genoemde agent, de heer Munnikhof en Andries van Dijk hebben toen een vergadering uitgeschreven en zo op 22 september 1952 de vereniging opgericht. Die moest natuurlijk “Volleybalvereniging ’t Zand’’ heten. Het bestuur werd aangevuld met de ouders van Maaren, Lodder en Benschop.

De vereniging bestond, het net en de bal waren er, maar iemand om ons te trainen hadden we niet. Tot er op een dag de twee broers Groeneveld langs kwamen en dat getob van ons zagen. Als getrainde spelers van S.V.V. boden zij aan om ons het volleybal bij te brengen. Wim werd later trainer/speler. Elke week werd, voorafgaand aan de wedstrijden, bij hem thuis de techniek door genomen.

Natuurlijk moet hierbij nog vermeld worden dat we achter de De Bazelstraat toen een verhoogd veld hebben gemaakt, dat aan de vereiste afmetingen voldeed. Eerst hebben we een soort terp gemaakt en daar dan graspollen op. – Grond en gras was er ruim voldoende achter de De Bazelstraat. – Toen nog nat houden. Dat gebeurde met aan elkaar gekoppelde waterslangen vanuit huis. Na een paar weken konden we dan eindelijk tegen andere teams gaan oefenen. Later deden we dat in de gymzaal in Oud-Zuilen. We werden toen zelfs door de militairen in Doorn uitgenodigd om tegen hen te spelen. Daarvoor zijn we met een grote bus gehaald en weer teruggebracht. Toernooien in de buitenlucht werden met succes afgesloten. De wedstrijden werden altijd goed bezocht in de gymzaal van de U.L.O. (later M.U.L.O.) aan de Prinses Irenelaan, ook onze ‘‘thuiszaal’’.

De stap naar de NeVoBo-competitie was de volgende. In de genoemde gymzaal speelden soms andere teams hun uitwedstrijden. Wij oefenden dan in andere zalen waarbij er twee waren waarvan een stuk van de achterwand meetelde als speelveld. Het vervoer ging met een busje dat gereden werd door Van den Berg uit de Van der Pekstraat.

Dat we een goede basis hadden opgebouwd bleek wel uit de resultaten. Het team stoomde in één keer door van de derde klasse naar de overgangsklasse. Grote klasse dus. Hoofdklasser Henk Huisman werd ingeschakeld om ons te trainen. Toen het team ook daar kampioen werd begon voor ’t Zand het grote werk in de Hoofdklasse. Te vergelijken met de eredivisie van nu. Dat was wel een maatje te groot voor ons en we werden er net zo hard weer uitgeslagen als dat we er ingekomen waren.

Toch speelde de jongens van volleybalvereniging ‘‘ ’t Zand’’ wel tegen ploegen waar het Nederlands team uit gevormd werd!

Inmiddels was de vereniging uitgegroeid met damesteams en jeugd-teams. Het eerste kampioensteam in de derde klasse bestond uit Cor Lodder, Roel Benschop, Nol Timmermans, Everhard Pijl. Jan de Jongh en Arie van Maaren. (op de foto ook het oprichtingsbestuur van Maaren, Benschop, Munnikhof en van Dijk.)’

Tot zover de herinneringen aan de volleybalvereniging zoals L. van den Heuvel ze voor ons optekende. Hartelijk dank!

Utrechts Nieuwsblad 28 mei 1953

Volleybal-competitie van de C.O.V.

Door de Cult. en Ontsp. Vereniging van de Woningbouw Utrecht wordt een zomeravond-competitie Volleybal georganiseerd, waarvoor het innitiatief is genomen door de heren J.C. Berends van de Zuilense Politie en C. Brouwer van de C.O.V. Er zullen negen teams aan deelnemen, en wel drie van ’t Zand, twee van C.O.V., en verder de Politie, V.V.O.O. Ambachtschool en Demka, waarbij wellicht nog enige zestallen zullen komen. De wedstrijden worden gespeeld op het terrein achter de woningen in de Kenaustraat, en zullen elke Dinsdagavond plaats hebben, aanvangende te zeven uur. Gisteravond werden reeds enige vóórwedstrijden gespeeld. De voorz. H. Kool sprak een openingswoord en verheugde zich er speciaal over, dat ook de Zuilense Politie deelneemt, wat zeker de goede verhouding jeugd-politie zal bevorderen. Volgende week Dinsdag zal wethouder K. Kievit de competitie officieel openen.

Volleybal

Hans Rietveld, Theo Vonk, Adriaan van de Hoorn, ?, Jan Roos, ?, Anton de Bree.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *