Demka mag uitbreiden van de Gemeenschapsraad

In 1916 werd bij de fabrieken van J.M. de Muinck Keizer (later Demka genoemd) in Zuilen voor het eerst staal gegoten. Al snel bleek dat het – Eerste Wereldoorlog – moeilijk was om aan de grondstoffen te komen. In 1917 werd besloten dat Nederland een ‘eigen’ Hoogovens moest krijgen. De garantie van de Demka-directie voor de afname van x-ton gietstaal op jaarbasis, maakte de investering rendabel.

Over de uitbreiding van de fabriek in 1961 schreef het Utrechts Nieuwsblad op 7 maart:

gemeenschapsraad

Plan Nieuw Zuilen I enigszins gewijzigd

Ook ruimte voor speelterrein

De gemeenschapsraad voor Zuilen en vooral de heer M.G.H. Hendriks heeft zich door het dagelijks bestuur tijdens de maandagavond gehouden vergadering uitgebreid laten voorlichten over de herziening van het uitbreidingsplan Nieuw-Zuilen I, betrekking hebbende op het terrein tussen de Zwanenvechtlaan en de Daelwijcklaan. Omdat woningbouw daar in de woningwetsector niet is te realiseren zal de bouw grotendeels in de particuliere sector moeten geschieden. In verband daarmede waren enige wijzigingen nodig.

Volgens het herzieningsplan zullen hier nu 102 etagewoningen, 16 eengezinswoningen en 11 autoboxen worden gebouwd, terwijl er een terrein van 1575 m2 overblijft voor bijzondere bebouwing en ook nog ruimte voor een speelterrein. Er bestonden geen bezwaren in de gemeenschapsraad tegen de voorgenomen wijzigingen in de plannen. Ook nam men zonder aanmerking kennis van de vergunning, die aan de Koninklijke Demka Staalfabrieken N.V. is verleend voor de uitbreiding van de walserij.

Een voordracht van twee personen werd opgemaakt als aanbeveling tot de benoeming van een lid van de commissie voor het speeltuinwerk. De heren C. Heuvel (Zuilens Belang) of M.G.H. Hendriks (KVP) werden hiervoor aanbevolen.

Goed nieuws was er voor de bewoners van Burgemeester van Tuyllkade en Prinses Margrietstraat, want de brandgangen achter hun woningen zullen volgens ’n schrijven van Burgemeester en Wethouders aan de gemeenschapsraad binnen afzienbare tijd worden geëgaliseerd en verhard.

Geen bezwaar was er tegen een ontheffing van de hinderwet, welke zal worden verleend aan de firma Marijn aan de Amsterdamsestraatweg, die een inrichting voor het bewerken van vis en een visbakapparaat in de fabriek heeft geplaatst.

 

Walserij Demka

Mooie opname van het werken in de Walserij. Gloeiend staal alom! Warm? Hitte!

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *