Over scholenbouw én een kermis in Zuilen…

De Gemeenschapsraad werd na de annexatie aangesteld om de Zuilense belangen (zoals het moen houden van een kermis)  te verdedigen. In het Utrechts Nieuwsblad van 2 april 1963 werd verslag gedaan van een vergadering:

Gemeenschapsraad over scholenbouw in Zuilen

Instemming met voorstellen B. en W.

De leden van de Zuilense gemeenschapsraad hadden niet veel te zeggen tijdens de openbare zitting. Zij konden slechts woorden van lof laten horen over een aantal voorstellen van B. en W. Zo toonde secretaris J.J. Hoevelaken (chr. part.) zich bijzonder opgetogen dat de gemeenteraad binnenkort een krediet kan verlenen voor de bouw van een christelijke kleuterschool aan de C. van Maasdijkstraat. Eindelijk komt er schot in de bouw van kleuterscholen in Zuilen, vond hij. Eerst een rooms-katholieke, nu weer een christelijke. Dan is het wachten alleen nog op een openbare kleuterschool.

De opmerkingen, enige maanden geleden in de gemeenschapsraad gemaakt over de bouw van een kerk op het Theo Thijssenplein vlak bij de velden van Elinkwijk, hebben hun uitwerking niet gemist. B. en W. hebben dit voorstel teruggenomen en stellen nu voor deze kerk, die bestemd is voor de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen, te bouwen op een terrein aan de Prinses Irenelaan. Door een wijziging in het bouwplan Nieuw Zuilen is deze plaats vrijgekomen.

Het Theo Thijssenplein zal voor het beoefenen van sport geschikt worden gemaakt en ’s winters zullen de kinderen op dit terrein kunnen schaatsen. Bovendien is er een plan tussen de Daalseweg en de Vecht een grote ijsbaan aan te leggen. De heren R. Lebbink (PvdA) en W.J. Vergeer (KVP) juichten deze plannen toe.

Aan de vereniging ’t Zand is vergunning verleend op 1 juni en dan van 3 tot en met 8 juni een kermis te houden op een terrein tussen Adriaan van Bergenstraat en Stauntonstraat. Het gemeentebestuur heeft belanghebbende verenigingen erop gewezen, dat het betreffende terrein binnen afzienbare tijd niet meer voor een kermis of iets dergelijks kan worden gebruikt. Wanneer rijksgoedkeuring is verkregen, wordt hierop een bijzondere lagere school gebouwd. De buurtvereniging Prinses Juliana mag op 31 juli en van 1 tot en met 3 augustus in de St.-Josephlaan ook de gebruikelijke kleine kermis organiseren. De gemeenschapsraad ging, na van deze gunstige plannen voor de wijk Zuilen kennis te hebben genomen, tot besloten zitting over.

kermis

De zweefmolen van de kermis op de St.-Josephlaan. Een jaarlijks terugkerend feest, totdat de rondweg een feit werd.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *