Pontonniers tonen staaltje van hun kunnen in Zuilen

Dit is duidelijk een bejaard bericht. 1898 is dan ook al meer dan 120 jaar geleden. Het Nederlandse leger gaf toen nog met enige regelmaat een demonstratie van zijn kunnen. In dit geval slaan pontonniers een noodbrug over de Vecht in Zuilen. Het bericht komt uit het Utrechts Nieuwsblad van 28 juli 1898. Overigens: de omschrijving ‘pannenfabriek’ gaat niet over een fabriek die pannen maakt om te koken of braden, het gaat om dakpannen. In Zuilenw aren veschillende dakpannenfabrieken, die industrie ontstond vanwege de geschikte klein in de omgeving.

ZUILEN. 26 Juli. Even voor negen uur in den morgen werd het hoornsignaal gegeven, die de pontonniers deed halt houden met hunne wagens en materialen, juist tegenover de steen- en pannenfabriek Daalwijk gelegen tusschen het fort de Klop en het dorp Zuilen aan de Vecht.

Weldra ontdeden de pontonniers zich van hunne overkleeding en na verandering van hoofddeksel begonnen zij de wagens te ontladen, zes van zink en ijzer vervaardigde booten werden in de Vecht gedragen en weldra was met behulp van balken, planken en touw een steevigen brug gelegd, die reeds om 10 uur aan de genietroepen uit Utrecht de gelegenheid bood, van den zandweg den weg aan de overzijde der rivier gelegen Daalschendijk te bereiken.

Nadat de troepen der genie er waren overgetrokken werd de brug onmiddellijk weer afgebroken, de materialen weer opgeladen en om kwart over elf uur waren de pontonniers vertrokken om elders wederom blijk te geven van hunne geoefendheid.

pannenfabriek

… juist tegenover de steen- en pannenfabriek Daalwijk … Dat is niet op deze foto van toepassing, maar deze afbeelding komt er wel het dichtst bij. Mocht u beschikken over een afbeelding van pannenfabriek Daelwijck, u bent van harte welkom!

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *