Oud Nieuws 8 juni 1937 (ochtend-editie)

Prins Bernhard te Utrecht

Bezoek aan twee industrieën

Gisteren heeft Prins Bernhard in gezelschap van zijn tijdelijken adjudant jhr ir W.G. Röell een bezoek gebracht aan twee Utrechtsche industrieën.

Om 11 uur des morgens is Z.K.H. aangekomen bij de fabrieksgebouwen van de N.V. Werkspoor, waar het gezelschap werd ontvangen door mr D. Crena de Jong, commissaris, ir M.H. Damme Sr, ir J.P. Minderhoud, hoofdingenieur, en ir M.H. Damme Jr, bedrijfsingenieur.

De Prins heeft het gansche bedrijf bezichtigd, in het bijzonder de fabricage van twee-wagen-treinstellen, die thans in opdracht van de Nederlandsche Spoorwegen voor electrische en dieseltractie worden vervaardigd. Het eerste daarvan stond juist voor aflevering gereed, terwijl andere in verschillende stadia in bewerking waren. Zoodoende heeft Prins Bernhard een goed inzicht kunnen krijgen in den bouw van dit voor onze spoorwegen zoo belangrijk materiaal.

Na afloop van den rondgang door de fabriek heeft prins Bernhard aangezeten aan een lunch in het kantoorgebouw der N.V. Werkspoor, waarbij mede aanwezig waren behalve de hierboven genoemde heeren, ir G.A. Kessler, directeur van de Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken te IJmuiden, en commissaris van de N.V. Staalfabrieken voorheen J.M. de Muinck Keizer, en de heeren M. en A.S. de Muinck Keizer, directeuren van deze industrie.

Om twee uur des middags is Prins Bernhard naar de fabrieken van de firma De Muinck Keizer vertrokken, om daar het bedrijf te bezichtigen. Bij het gezelschap sloot zich ook aan ir M.H. Damme Sr. die tevens president-commissaris is van deze naamloze vennootschap. In het bijzonder bestond groote belangstelling voor de afdeeling gieterij.

Het bezoek duurde tot ruim vier uur. Daarna is de Prins weer per auto naar Soestdijk vertrokken.

Fotobijschrift: Prins Bernhard verlaat het kantoor van de De Muinck Keizer (DEMKA) fabrieken.

Oud Nieuws 8 juni 1937 (avond-editie)

PRINS BERNHARD TE ZUILEN.

Men vestigt er onze aandacht op, dat de twee industrieën, welke gisteren door Prins Bernhard zijn bezocht, nl. Werkspoor en de firma de Muinck Keizer [DEMKA], beide op grondgebied van de gemeente Zuilen zijn gelegen. Het bericht in ons ochtendblad wekt misschien den indruk of het bezoek van den Prins de stad Utrecht heeft gegolden.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *