Oud Nieuws 6 mei 1946

Onthulling gedenkplaat.

Morgen (Dinsdagavond 7 uur) zal aan de Groen van Prinstererschool (van Hoornekade) een gedenkplaat ter nagedachtenis van een gevallene der 10e Comp. Binnenlandsche Strijdkrachten worden onthuld.

De heer A.H. Pasman schreef over de heer Odijk in het Zuilens Nieuwsblad van mei 1960 het volgende:

Cornelis Odijk

De Groen van Prinstererschool aan de Van Hoornekade 6, deed aan het einde van 1944 dienst als wapendepot voor de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten (de N.B.S.). Mannen als G.J. van Uitert, Steinfort, commandant Dhont e.a. hadden op de zolderverdieping van de school een uitstekende voorraad wapens en munitie opgeslagen. Het waren deels gedropte wapens, afkomstig uit geallieerde vliegtuigen, deels wapens, buit gemaakt uit Duitse munitiedepots.

Het toenmalige hoofd van de school – de heer A. Veen – was in het complot. De school was aanvankelijk in de winter van 1944 gesloten, maar toen de omgeving “dat geloop van die mannen naar school” wat vreemd ging vinden, besloot de heer Veen het onderwijs weer te hervatten.

Zo brak de bevrijding aan en de leden van de N.B.S. traden in het volle daglicht. De commandant D’hont liet appèl houden. In de loop van de middag zouden de Canadezen hun triomfantelijke intocht houden en de B.S.-ers zouden trachten de orde te handhaven.

Des morgens stond de troep voor de school aangetreden, toen de Duitsers, gelegerd in de Cort v.d. Lindenschool het vuur opende. De B.S. ging onmiddellijk in stelling en beantwoordde het vuur krachtig. De jeugdige Cornelis Odijk bracht een mitrailleur in stelling. Dit apparaat weigerde en Odijk bracht het weer in de school voor reparatie.

Het apparaat was spoedig weer gevechtsklaar. Bij het in stelling brengen werd Odijk ernstig gewond.

Ook een burger werd getroffen en overleed ter plaatse [dit was de heer W. Leyssen, werknemer van Werkspoor-Utrecht, die ter plaatse gras knipte voor zijn konijn]. Odijk werd opgenomen in ’t Zuilense Noodziekenhuis, maar het mocht niet meer baten. Op 7 mei overleed hij.

Aan het vuurgevecht dat 1 tot 1½ uur heeft geduurd kwam een einde, toen een Duitse officier een witte vlag zwaaide.

Een gedenksteen in de muur van het schoolgebouw werd ter herinnering aan Cornelis Odijk aangebracht en is dezer dagen vervangen door een bronzen plaat. Op 4 mei a.s. ’s avonds 6 uur zal er een kranslegging geschieden.

De bronzen plaquette, die naast de ingang van de school werd aangebracht.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *