Oud Nieuws 4 augustus 1941

H.M.S. vierde 20-jarig bestaan

Receptie en een feestavond

H.M.S., de R.K. voetbalvereeniging heeft Zondag haar 20-jarig bestaan op bescheiden wijze gevierd. Zondagmorgen werd door een 150 tal H.M.S.’ers in de Ludgeruskerk te Zuilen de H. Mis bijgewoond terwijl daarna in het Pastoor Schiltehuis gezamenlijk een maaltijd werd gebruikt. De voorzitter van H.M.S. de heer A. Budel Jr. heeft voor deze maaltijd een kort openingwoord gesproken, waarna kapelaan Mientjes, geestelijk adviseur van de Vereeniging, bestuur en leden heeft gelukgewenscht.

De heer A.J. v.d. Weerd, gemeentesecretaris van Zuilen sprak vervolgens hartelijke woorden tot de aanwezigen en legde den nadruk op het devies van de club “Houdt Moedig Stand”.

In de middaguren recipieerde het voltallige bestuur met de geestelijk adviseur in het Pastoor Schiltehuis. Als eerste verschenen de heeren B.J. Tieland en A.J. Bouwens respectievelijk bestuurslid en secretaris-competitieleider van de afdeeling Utrecht N.V.B. De heer Tieland heeft in een sympatieke toespraak H.M.S. gehuldigd en gelukgewenscht met het vierde lustrum en de beste wenschen voor de toekomst uitgesproken.

Vervolgens verschenen vertegenwoordigers van de vereenigingen Utrecht, Zwaluwen Vooruit, Minerva, Damvereeniging O.D.I., D.W.S.V., E.H.B.O. afdeeling Zuilen, V.V.A., K.D.S., P.V.C., D.O.V., Stichtsche Boys. Voorts pastoor W.A. van Albach van de parochie Zuilen, de heeren A.J. v.d. Weerd gemeentesecretaris Zuilen, M. Verstegen oud-secretaris Federatie R.K. Voetbalbonden, M. Versteeg oud-Kring-voorzitter, de Vereeniging Elinkwijk en talrijke leden en donateurs van H.M.S. Voorzitter Budel Jr. had voor elk een juist gekozen dankwoord en heeft aan het einde van de receptie in het algemeen woorden van dank gesproken voor de betoonde belangstelling, terwijl hij de hoop uitsprak dat ook in de toekomst door H.M.S. opbouwend werk zal kunnen worden verricht ten bate van de jeugd en sport.

Schriftelijke gelukwenschen waren o.a. binnengekomen van de Nederlandschen Voetbalbond. B. en W. van Utrecht, V.V.IJ. te IJsselstein, V.I.O.S.. Donar, E.A.C., Zeist, Hercules en Seastrum Zeist.

Zondagavond werd als slot van de feestelijkheden in de grote zaal van het Pastoor Schiltehuis een revue opgevoerd voor de H.M.S.-familie en genoodigden getiteld “Maskerade”. De uitvoering verliep vlot en de aanwezigen hebben genoten. Het was alles bijeen een geslaagde dag voor H.M.S. en de Vereeniging kan met vertrouwen de toekomst tegemoet gaan.

Dit is een plaatje van het bestuur van H. M. S. Zij werden in 1941 op de foto gezet. (toen werd het 4e lustrum gevierd) Staand links is de heer A. Hettinga Sr. en rechts staat de heer G. de Bruijn. Ervoor zitten Toon de Beuk Sr., kapelaan Mientjes, Ab Budel Jr. en Ton Hossen.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *