Oud Nieuws 30 juni 1930

PARK VAN KOL TE UTRECHT.

De naam te vervangen door

„Stichting Julianapark”.

Onze correspondent te Utrecht schrijft:

In het centrum van een van Utrecht’s nieuwe wijken aan het eind van den Amsterdamschen Straatweg ligt het Park van Kol, dat niet lang geleden een aanzienlijke verfraaiing onderging door de schenking van eenige exotische vogels.

De commissie van voorlichting inzake het beheer van dit door de gemeente aangekochte park wil thans nog meer attracties doen aanbrengen en heeft, blijkens een heden verschenen voordracht het plan in den oostelijken uitlooper van den reeds bestaanden hertenkamp een groote natuurvolière op te stellen waarin verschillende vogelsoorten zullen worden geplaatst, die in Utrecht en hare omstreken niet – of nauwelijks worden aangetroffen. In de volière is boven het bestaande maaiveld een heuvel ontworpen waarop duin- en heideplanten zullen worden aangebracht, terwijl aan den voet ervan een plasvijver zal komen die door een bron in den heuvel van water wordt voorzien en door middel van een smalle beek met den bestaanden vijver in den hertenkamp zal worden verbonden. Laatstgenoemde vijver zal worden vergroot en omgeven door een viertal met allerlei soorten van waterplanten te bezetten moerasjes. Wat de financieele zijde van de quaestie betreft vertrouwt de commissie zich- te kunnen redden zonder steun van de gemeentekas. B. en W. stellen echter voor om een stichting in het leven te roepen waarbij de naam “Park van Kol” wordt vervangen door „Stichting Julianapark”.

Fotobijchrift: Een oude opname – vermoedelijk nog – uit de tijd dat het nog Park van Kol was, ooit gesticht door Jan Kol III, die de volkstuin met uitheemse planten en dieren liet aanleggen ter lering en vermaak van het volk.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *