Oud Nieuws 3 december 1966

Mormonen gaan bouwen aan Prinses Irenelaan

 

 

ZO SCHETSTE de Amerikaanse architect Emil B. Fetzer het ontwerp voor het nieuwe kerkgebouw, dat voor de Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) zal worden gebouwd aan de Prinses Irenelaan in de Utrechtse wijk Zuilen. De Utrechtse Mormonen zullen het gebouw zelf onder deskundige leiding optrekken.

Amerikaans ontwerp voor Kerk van
Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen

(Van een onzer verslaggevers)

UTRECHT — De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen — algemeen bekend als de Mormonenkerk — gaat in Utrecht een eigen kerkgebouw stichten: dit zal door de gemeenteleden zelf worden gebouwd aan de Prinses Irenelaan in Zuilen. Mogelijk binnen een jaar zal het, als de rijksgoedkeuring tijdig afkomt, in gebruik worden genomen. Dan verlaat dit kerkgenootschap het kleine gebouw aan de Wittevrouwensingel, nabij de Kleine Singel, dat eigendom is van de gemeente Utrecht en waarin de Mormonen al tientallen jaren kerken.

Terrein voor uitbreiding in reserve

Dat de gemeenteleden hun kerk zelf onder deskundige leiding zullen bouwen, is voor hen een gewone zaak. In dit uit Amerika afkomstig kerkgenootschap, dat in Utrecht en omgeving 351 leden telt, is het gebruikelijk dat op velerlei terrein zelfwerkzaamheid ten bate van de kerk wordt uitgeoefend.

Het ontwerp is van architect Emil B. Fetzer uit de Mormoonse hoofdzetel Salt Lake City. De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen – gesticht in 1830 en thans twee miljoen leden omvattend, in hoofdzaak in de Verenigde Staten van Noord-Amerika – legt sterke nadruk op het zendingswerk. Als gevolg hiervan zijn in vele werelddelen al kerken gebouwd. Ook in West-Europa. In Engeland, Frankrijk, Noorwegen, West-Duitsland en Finland verrezen reeds gebouwen naar ontwerp van de eigen groep van kerkarchitecten. Nu is Utrecht aan de beurt.

Van het aan de Prinses Irenelaan beschikbare terrein, zal iets minder dan de helft worden bebouwd. Het overige wordt gereserveerd voor uitbreiding. De kerk krijgt een lengte van 24 meter en een breedte van 15 meter.

350 zitplaatsen

In de eigenlijke kerkzaal zal plaats zijn voor 350 personen. Met vouwdeuren kunnen er afzonderlijke ruimten worden gemaakt, waardoor een middendeel ontstaat met een capaciteit van 140 zitplaatsen. Het ontwerp toont verder in een zijvleugel een aantal leslokalen, kleedgelegenheid, kantoorruimten, foyer, keuken, garderobe en toiletten.

Gemeentepresident voor Utrecht en omgeving is de heer J.H. de Bruijn uit Harmelen. De Kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen telt niet alleen in de stad, maar ook in de provincie een aantal leden. Ook in Maarssen en Breukelen heeft hun zendingswerk invloed gehad, zodat in dit verband de bouw van een kerk in Utrecht-noord niet verbaast. Maar in het algemeen stellen de Mormonen dat de afstand tot een kerk niet van belang is. Zij menen dat de leden voor hun kerkgang zo nodig de afstand dienen over te hebben. Overigens zijn er o.a. kerken van deze groep in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Groningen.

Aan de top staat in Salt Lake City in de Amerikaanse staat Utah, een presidentschap , sinds 1951 onder leiding van David O. McKay.

Ook in Europa zijn Amerikanen de leiders. Een bouwcomité voor Europa is gevestigd in Frankfort, bij het hoofdkantoor van de Europese zending. Een afdeling daarvan is gevestigd in Huizen, waar de Nederlandse zending het hoofdkantoor heeft.

Een aantal leidende functies wordt echter door leden uit het land van vestiging vervuld. Zo is de Utrechtse gemeentepresident, de heer De Bruijn uit Harmelen, een Nederlander. In oorlogstijd, toen de banden met Amerika niet konden worden onderhouden, was een Utrechter president van de Nederlandse zending, de heer J. Schipaanboord. Velen zien Utah als het beloofde land en emigreerden. Ook uit Utrecht en omgeving zijn na de oorlog tientallen leden naar Salt Lake City vertrokken.

Niet roken

Tot de gewoonten van de Mormonen behoort het niet gebruiken van tabak, alcohol en hete dranken (waaronder voornamelijk koffie en thee worden verstaan). Dit berust op een serie gezondheidsvoorschriften voor de kerkleden, die bekend is onder de naam Woord van Wijsheid. Nog voor het gevaar van roken voor de gezondheid in het nieuws was en nagenoeg algemeen werd erkend, wees deze kerkgemeenschap via officiële statistieken er al op dat er een verband kan bestaan tussen het gebruik van tabaksartikelen en longkanker. Opmerkelijk was de geringe sterfte van Mormonen.

Een en ander leidde er in de oorlogstijd toe dat menig lid van deze kerkgemeenschap zijn tabaksbonnen vernietigde. In enkele extreme gevallen werd er wel rookwaar opgekocht, maar daarna verbrand, opdat dit door hen als gif beschouwd artikel niemand zou kunnen schaden. In hun publicaties drukten Mormonen wel asbakken af in de vorm van doodskoppen.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *