Oud Nieuws 29 juli 1932

De dierenverzamling in het Julianapark.

Onze medewerker Mr. A.L. Sickens heeft onlangs in zijn dagelijksche rubriek geijverd voor de uitbreiding van de dierenverzameling, die in het Julianapark gehuisvest is. Klaarblijkelijk heeft dit artikeltje niet geheel en al zijn invloed gemist, want thans wordt ons medegedeeld, dat de avifauna in het bedoelde park is vermeerderd met zwarte Mammouth en witte Krölaritzer kalkoenen, die de belangstelling voor het zoo mooie Julianapark zeker nog zullen verruimen.

Met Mr. Sickens zal het ons verheugen, wanneer de collectie nog meer uitbreiding ondergaat, waarbij het dan natuurlijk vast moet staan, dat de dieren  z e e r  b e h o o r l ij k  worden ondergebracht en in het park een uitstekend leven hebben.

 

Fotobijschrift: Helaas… geen foto van  de …’Krölaritzer kalkoenen’… , dan maar een plaatje van het papegaaienlaantje.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *