Oud Nieuws 27 november 1960

Drie knapen braken in bij Aeneas Mackayschool

(Van een onzer verslaggevers)

Killroy was here en Lord Lister. Deze aan een Amerikaans grapje uit de oorlogstijd en aan een stuiversroman herinnerende woorden stonden vanmorgen vroeg op een schoolbord van de christelijke lagere Mulo school, de Aeneas Mackayschool aan het Bisschopsplein te Utrecht te lezen. Verwonderd ontdekte de conciërge dit om circa zeven uur tijdens een ronde, waarop hij reeds geconstateerd had dat er in het gymnastieklokaal ruitjes vergruizeld waren en dat de deur van de kamer van het schoolhoofd beschadigd was.

Hij waarschuwde onmiddellijk de heer J.J. Oskam. Het feit dat er een inbraak gepleegd was, liet zich niet moeilijk vaststellen; maar hij was een bijzonder onhandige. Overal vielen natte voetafdrukken, vingerafdrukken en peukjes te onderzoeken voor een zeer efficiënt werkende recherche, die om kwart over negen de zaak al rond had. Drie knapen, onder wie een 14-jarige leerling van de school konden vanmorgen nog ingerekend worden en het weinige geld dat zij zondagavond omstreeks 21 uur van hun gading hadden gevonden, weer keurig afgeven.

Hoewel het werk van de politie vrij spoedig tot resultaten leiden, kon het schoolhoofd eigenlijk direct al zeggen wie tot de daders zou behoren. De koeienletters op het bord en in het bravourbriefje op een lessenaar lieten namelijk niet lang naar de auteur gissen. De 14-jarige W. leerling van de school moest hier mede de hand in gehad hebben. Zijn 18-jarige broer en 19 jarige neef (eveneens W. genaamd) zijn vandaag op hun werk aangehouden.

De heer Oskam, hoofd van de 220 leerlingen tellende lagere school aan het Bisschopsplein prees zich gelukkig indertijd als regel gesteld hebben alle gelden steeds bij het sluiten der school mee naar huis te nemen. Zodoende hebben de jongens maar weinig succes kunnen boeken. Alleen wat zendingsgeld en een begin van een schoolreispotje, in totaal ongeveer ƒ 15 hebben ze kunnen stelen. Grote lof had het hoofd voor de Utrechtse recherche, die het hem mogelijk maakte vanmiddag weer lessen te kunnen geven.

De jongste inbreker verscheen vanmorgen rokend op het schoolplein. Dat viel onderwijzer op, die in de school peukjes van hetzelfde merk had zien liggen. Aan zijn schoenen bleek bovendien stopverf te zitten, afkomstig van de sponningen der vernielde ruitjes.

Fotobijschrift: De Aeneas Mackayschool heet tegenwoordig ‘De Piramide’, maar ten tijde van deze foto was het nog Christelijke School 2. De school staat aan het Bisschopsplein bij de Balderikstraat. 

 

 

Facebook reacties

Eén gedachte over “Oud Nieuws 27 november 1960

  1. Beste heer van Scharenburg, ik ben de dochter van de heer J.J. Oskam en heb zelf ook als leerlinge op de Protestants Christelijke lagere school, de Aeneas Mackayschool gezeten. Het door u geplaatste artikel heb ik met veel plezier gelezen. Voor mij was het verhaal over deze inbraak nieuw.

    Twee opmerkingen ter correctie heb ik: Waarschijnlijk hebben de inbrekers van 14, 18 en 19 jaar op deze lagere school gezeten, waren zij oud-leerlingen. In regel 3 staat: christelijke lagere Mulo school. Het woordje Mulo klopt niet.

    Veel succes met uw werk voor het museum.
    Hartelijke groeten,
    Willeke Oskam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *