Oud Nieuws 25 november 1916

Zuilen.

Zuilen, 28 Nov. Zaterdag 25 November had alhier een bijeenkomst plaats van een aantal daar wonende katholieken.

Het doel dezer bijeenkomst was, om gezamenlijk plannen te bespreken en tevens trachten te ontkomen aan de groote moeilijkheden, welke voor de aldaar wonende katholieken verbonden zijn aan het nakomen van hunne kerkelijke verplichtingen.

Algemeen was men van oordeel, dat getracht moet worden bij Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid den Aartsbisschop van Utrecht het spoedig verkrijgen van een Katholieke Kerk te Zuilen.

Besloten werd een verzoekschrift samen te stellen, en dit ter handteekening te leggen op een nader te bepalen plaats, om daarna, bij voldoende teekening, vergezeld van een toelichting aan Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid aan te bieden.

We lopen op de zaak vooruit, maar hierboven staat de noodkerk St.-Ludgerus. Links de Daalseweg, dit deel heet sinds september 1949 Edisonstraat. De kerk staat ongeveer op de hoek van de St.-Bonifaciusstraat.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *