Oud Nieuws 21 april 1949

Bevrijdingsvuur van Zuilen komt uit Nijmegen

Woensdag 4 Mei zal het Monument voor de gevallenen tijdens de oorlog te Zuilen op plechtige wijze worden onthuld. In een omlijsting van treurmuziek zal een herdenkingstoespraak worden gehouden, en zal de overdracht aan en de aanvaarding door het gem.-bestuur plaats hebben. Deze plechtigheid vangt aan te vijf uur. Vanaf 6 uur zullen de vlaggen halfstok hangen. Te half 8 zal een “stille tocht” naar het Monument aanvangen. Op twee punten in de gemeente zal men zich opstellen, nl. bij het nieuwe verenigingsgebouw aan de Daalseweg en op het hoekpunt Marnixlaan-van Egmontkade. Zonder muziek of vlaggen zal de tocht worden volbracht en er is dan gelegenheid tot het leggen van bloemen. Kwart voor acht luiden der klokken en acht uur, als allen om het monument zullen zijn geschaard, worden twee minuten stilte in acht genomen. Brandweer-sirenes zullen de aanvang en het einde van deze twee minuten aankondigen, waardoor ook de niet-aanwezigen ze in acht kunnen nemen.

Ontsteken Bevrijdingsvuur

Donderdag 5 Mei, des morgens half elf, zal het “Bevrijdingsvuur”, dat door een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur met een escorte van leden van de Zuilense Motor Club wordt gehaald uit Nijmegen, in de gemeente op het plein Marnixlaan-van Egmontkade, aankomen. Hier wordt het vuur door lopers van “Elinkwijk” en “Sport Vereent” overgenomen en onder escorte van het Z.M.C. langs de van Egmontkade en Burg. van Tuyllkade gebracht naar het monument.

De laatste loper komt aan bij het monument ongeveer elf uur waar de fakkel wordt overgenomen door Burg. Norbruis, die daarna het vuur bovenop het monument zal ontsteken.

De vlaggen gaan in top. Zang door de hoogste klassen van alle lagere scholen. Toespraak door de burgemeester. Zang door de schoolkinderen.

De Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, de heer Reinalda, zal bij het ontsteken van het bevrijdingsvuur aanwezig zijn.

4 mei 1949 werd het Verzetsmonument onthuld.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *