Oud Nieuws 20 september 1957

Oranje-Groene Kruis opende modern wijkcentrum

Aanwinst aan Plesmanlaan

(Van een onzer verslaggevers)

Donderdagmiddag is aan de Dr. Plesmanlaan in de wijk Zuilen te Utrecht het nieuwste wijkcentrum geopend van de Stichting kring Utrecht van het Oranje-Groene Kruis. Het is een naar de eisen des tijds uitgerust medisch wijkcentrum, waarin tevens een consultatiebureau voor zuigelingen is gevestigd.

Op de parterre vindt u een modern ingerichte boxenkamer, spreekkamer van de arts en de wijkverpleegster en een magazijn met verplegingsartikelen. De wijkzuster is zuster M. van Kouterik. Het meest trots was zij op de babyweegschaal die een relatie aanbood aan het nieuwe wijkcentrum. Het schat van bloemen versierde na de plechtigheid de boxenkamer.

Het woord werd gevoerd door dr. M.A. van Melle, voorzitter van de kring Utrecht van het Oranje-Groene Kruis. Hij vertelde over de voorgeschiedenis van het wijkcentrum en dankte allen, die aan de totstandkoming van het centrum voor gezondheidszorg aan de Plesmanlaan hebben bijgedragen.

Mr. H.J. Koerts, chef van de afdeling maatschappelijke aangelegenheden en statistiek van de Utrechtse gemeentesecretarie, sprak namens B. en W. over het belang van de samenwerking tussen de kruisverenigingen onderling en met het college van B. en W.

De heer F.C.C. baron van Tuyll van Serooskerken van Zuylen (sr.) haalde herinneringen op uit de tijd van het zelfstandig bestaan van het dorp Zuilen. Wij hebben hier geen blijvende stad, wij zoeken naar de toekomstige. Deze spreuk, die de heer van Tuyll indertijd eens had gekregen, was hem altijd in herinnering gebleven. Voorts stelde de heer van Tuyll de waardevolle taak van de wijkzusters in het licht en gaf hun de beste wensen mee voor de toekomst.

Namens de gemeenschapsraad Zuilen waren de heren J.J. Hoeflaken en K. Kievit aanwezig en namens de G.G. en G.D. dr. A.A. Koopal. Verder zagen wij de heer C.J.W. Frijlink, provinciaal kinderarts, ds. C.G.H. Blok, ds. C. Brouwer (hervormde predikanten), ds. W. Schouten (gereformeerde predikant) en ds. K.E.E. Heintze (luthers predikant). Ook waren er vertegenwoordigers van kerkenraden en wijkkerkenraden.

Ds. B. van Ginkel representeerde het bestuur van het Diaconessenhuis.

Wij merkten ook op de vrouwenarts dr. H. Heyster, de kinderarts A. Lamberts en mevrouw T.H. van Loon-Wierenga, de kinderarts van het consultatiebureau aan de Plesmanlaan.

Namens het hoofdbestuur van het Oranje-Groene Kruis was de secretaris-generaal, de heer R. Smith jr., aanwezig.

Fotobijschrift: Zuster M. van Kouterik, wijkzuster in het wijkcentrum van het Oranje-Groene Kruis aan de Plesmanlaan te Utrecht, dat donderdag werd geopend, was wat trots op de nieuwe babyweegschaal en op de prachtige bloemen, die men bij de feestelijke plechtigheid had laten bezorgen.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *