Oud Nieuws 20 december 1956

DE HEER S. DE VRIES NAM AFSCHEID

Gevierd schoolhoofd feestelijk uitgeluid

De heer J. Scholtens volgt hem op

(Van een onzer verslaggevers)

De heer S. De Vries, hoofd van de Aeneas Mackayschool aan het Bisschopsplein te Utrecht heeft woensdag afscheid genomen van zijn leerlingen en het personeel, bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

’s Morgens voerden de kinderen in de gymnastiekzaal een zangspel, getiteld De Poppenbruiloft op en werden enige films vertoond. De heer de Vries werd namens leerlingen en personeel hun fonkelende fiets aangeboden. Na schooltijd recipieerde het scheidende schoolhoofd en kwamen er vele oud-leerlingen, collega’s, vrienden en bekenden om hem even de hand te drukken. Onder meer waren aanwezig de rijksinspecteur voor het lager onderwijs de heer A. Lens, de heer M. Franso namens de wethouder van onderwijs en de oud-inspecteur van het lager onderwijs de heer J. Gaasbeek. Bloemstukken en cadeaus vulden de tafels in het lokaal voor lichamelijke oefening.

Ds. W. Schouten, voorzitter van het schoolbestuur, sprak tijdens de receptie een dankwoord voor het onschatbare werk dat de heer de Vries voor school heeft gedaan.

We zullen er moeilijk aan gewennen, dat er geen meester De Vries meer is in de school, aldus de voorzitter. Sprak men in de omgeving van “de-school-van-de-heer-de-Vries, dan was daar deze instelling volkomen mee getypeerd. U was een schoolvos van de oude stempel,” zo zeide spr. “met ontzaglijk veel ambitie voor uw werk”.

De feestelijkheden rond het afscheid werden ’s avonds voortgezet in het N.V.-huis. Daar voerden vele sprekers het woord onder wie ds. Schouten en de secretaris van het schoolbestuur deheer ds J. Voorsteegh. Tijdens deze bijeenkomst werd het nieuwe schoolhoofd, de heer J. Scholtens geïnstalleerd.

De heer H. Feenstra declameerde, de heer Frans Meeuwsen speelde enkele trompetsoli en mevrouw De Graaf-van Melle zong met begeleiding van de heer J. Slotema aan de piano.

De aanwezigen zongen tesamen psalm 150: 1 en 2 en gezang 281. Ook in het N.V.-huis werden het scheidende schoolhoofd geschenken aangeboden.

De heer De Vries begon zijn carrière in Bozum bij Sneek en werkte o.a. in Echten, Kootwijkerbroek, Zutphen, en aan de Maliebaan te Utrecht voor hij aan het Bisschopsplein hoofd werd. Dit afscheid valt samen met zijn zilveren jubileum aan de school.

Fotobijschrift: Leerkrachten van de Aeneas Mackayschool, (de school die tegenwoordig als de Piramideschool door het leven gaat). Zittend rechts is de heer S. de Vries.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *