Oud Nieuws 19 juli 1956

Zuilense dag in voorbereiding

De vorig jaar in de wijk Zuilen opgerichte Stichting Gemeenschap Zuilen, bedoeld als stimulerend orgaan van en voor verenigingen uit dit Utrechtse stadsdeel, treft voorbereidingen voor het houden van een Zuilense dag. Op deze dag, waarvan de datum nog niet bekend is, maar die men wil laten samenvallen met het gereedkomen van de feestverlichting in het Julianapark, kunnen alle Zuilense verenigingen hun activiteiten en prestaties tonen. De eerste Zuilense dag zal een bescheiden vorm hebben, maar door een jaarlijkse herhaling wil men geleidelijk tot een grotere opzet komen. Er zal een toneelconcours gehouden worden waaraan vier Zuilense verenigingen deelnemen. Het Rooms Toneel geeft op 22 september in het Pastoor Schiltehuis een opvoering van Het hoedje van Marius. La Verduloj (arbeidersseperantisten) komt 6 oktober in het Pastoor Schiltehuis met Pinky. De spelers van St. Ludger brengen 25 november De fluwelen handschoen. Tot besluit van deze serie speelt de personeelsvereniging Demka 22 december Directeur Fanny in het gebouw van K. en W.

Geen fotobijschrift. Maar wel reclame. de ‘Zuilense dag’ is indertijd niet van de grond gekomen. maar wat let ons? Jaarlijks op 22 september iedereen de vlag uit!

(VLAG VAN ZUILEN, TE KOOP IN HET MUSEUM VAN ZUILEN € 15.-)

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *