Oud Nieuws 19 augustus 1953

Een opgewekte kinderhulde

Een brede kinderschare heeft des avonds zeven uur het echtpaar W.M. Verdonk-Reuver gehuldigd.

Gisteren hebben we reeds medegedeeld, dat de Buurtvereniging ,,Prinses Juliana” wederom op Donderdag, Vrijdag en Zaterdag het jaarlijkse kinderfeest zal vieren, en dat het Lunapark van de heer W.M. Verdonk voor de vijf-en-twintigste maal het feest zou komen opluisteren. Om dit ,,zilveren jubileum” te herdenken, werd gistermiddag te drie uur een receptie gehouden, georganiseerd door het bestuur der vereniging in overleg met de heer Verdonk.

Deze had plaats in de Salonwagen in de St.-Josephlaan, en heeft wel bewezen, dat de heer Verdonk en zijn echtgenote zich zeer vele vrienden en vriendinnen hebben weten te verwerven in de Julianabouw.

Bijna twee uur lang was het een komen en gaan van velen, terwijl veel fraaie bloemen reeds tevoren waren toegezonden. De wagen was van buiten keurig opgesierd. De eerste die het trapje van de salonwagen beklom was de gemeentesecretaris van Zuilen, de heer A.J. v.d. Weerd, in gezelschap van jonkheer Quarles van Ufford. Hij overhandigde een schrijven van burgemeester O. Norbruis, waarin deze mededeelde wegens uitstedigheid verhinderd te zijn persoonlijk te komen gelukwensen. De burgemeester betuigde in zijn schrijven zijn volle tevredenheid voor de wijze, waarop steeds leiding werd gegeven bij de attracties voor de jeugd. Daarna was het de voorzitter van de vereniging, de heer P. Bos, die namens het bestuur complimenteerde. Tweede voorzitter, de heer Kuipers bood, na een huldigende toespraak een zeer fraai wandbord aan. De heer P. Verzuu, oud-bestuurder der Vereeniging, hield per microfoon een toespraak, waarin hij namens de Wijkbewoners dank bracht voor het uitstekende contact dat steeds tussen hen en de Wijkbewoners bestond, en een fraaie kist met gereedschap aanbood.

Onder de talrijken, die kwamen complimenten, waren o.a. Weth. H.A. Bekker en echtgenote, die als particulier van zijn waardering blijk gaf; de voorzitter van de Woningbouwvereniging Juliana, de heer van Bladel. Een vrolijk intermezzo was het, toen het muziekgezelschap van Olderen verscheen en verschillende nummers ten beste gaf.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *