Oud Nieuws 17 juli 1783

En eindelyk is befloten aan den Hoog Edelgeboorenen Heere, Jonkheer Willem René van Tuyl van Serooskerken, Heer van Zuilen, wegens deszelven edelmoedig gedrag in ’t aanmoedigen van het begraaven der Lyken buiten de Kerke, en ’t fchenken van den grond tot eene Begraafplaatfe voor dezelven, te Zuilen voornoemd, te offereeren de Goude Medaille.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *