Oud Nieuws 15 juli 1949

Jubileum brigadier Versteeg

Gisteren herdacht de heer A. Versteeg, Nicolaas Sopingiusstraat 56, brigadier van politie te Zuilen, de dag, waarop hij vóór 25 jaar in politionele dienst trad.

De hoofdinspecteur van politie, de heer H. Verhagen, kwam hem persoonlijk de gelukwensen aanbieden, vergezeld van fraaie bloemen, wat ook geschiedde door de inspecteur van politie, de heer de Vries. Van de gezamenlijke collega’s ontving hij een vulpen ten geschenke, terwijl velen van hen, voor zover hun dienst zulks toeliet, de jubilaris kwamen gelukwensen. Van de prof. afd. van de Chr. Bond van Politie-personeel ontving de heer Versteeg een lederen portefeuille, en van de landelijke Bond eveneens een geschenk.

Fotobijschrift: Wat de politie tegenwoordig met een mooi woord ‘publieksopvang’ noemt, werd in Zuilen gedaan door deze agenten. Zij maakten het proces verbaal op van uw aangifte(n) en/of overtreding(en). Daar waren overtredingen bij waar nu niet meer zoveel aandacht aan geschonken wordt. (Als je vroeger op de fiets je hand niet uitstak als je de hoek om wilde, dan werd je op de bon geslingerd!) Links is adjudant Hoog-Antink, rechts zit adjudant Arie Versteeg. Wie er voor het raam stond is ‘niet helemaal duidelijk’, maar vermoedelijk is het Arie de Ruiter.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *