Oud Nieuws 13 mei 1931

Het Julianapark aan den Amsterdamschestraatweg.

Wie thans het Julianapark, het voormalige park van Kol, aan den Amsterdamschestraatweg bezoekt, zal ontwaren, dat daarin verschillende veranderingen hebben plaatsgegrepen. Het bestuur van de Stichting Julianapark heeft, krachtig geholpen door den plantsoendienst der gemeente Utrecht, de eerste schrede gezet op het pad naar het doel, dat de Stichting zich heeft gesteld, t.w.: het park meer en meer tot een attractie voor het publiek te maken.

Bij den ingang wordt het oog reeds dadelijk getrokken door eenige kaketoe’s, die den naderende bezoekers een welkom in het park toeroepen. Voor een enigszins verdere toekomst denkt het bestuur zich een geheele papagaaienlaan in het park.

Voor in het park, midden op het eerste open grasveld, is ook een nieuwe fleurige bijenstand geplaatst door de bekende firma Hans Matthes uit Breukelen. Het ligt in het voornemen van den heer Matthes op verschillende tijdstippen en het park een causerie te houden over het leven der bijen. De bijen zijn volstrekt ongevaarlijk.

De grootste veranderingen hebben echter dieper in het park plaatsgevonden. De vogelkolonie is aanmerkelijk gegroeid, dank zij ook de door het Stichtingsbestuur zeer gewaardeerde schenkingen aan het park gedaan. De aandachtige beschouwer zal reeds heel wat soorten van vogels opmerken.

Tusschen de hertenkamp en de grooten vijver is een nieuwe, in acht afdeelingen verdeelde, ronde volière gebouwd, die geheel bevolkt is en waarin meenig fraai exemplaar uit de vogelwereld is te vinden.

Onmiddellijk tegenover deze ronde volière, aan de andere zijde van het pad, is eveneens een vogelhuisje verrezen, hoofdzakelijk bestemd voor bijzondere soorten duiven.

Op den kop van de hertenkamp, waar de Stichting eens een groote natuurvolière hoopt te kunnen bouwen, is een heuvel opgeworpen en beplant met struiken en planten. Aan den voet van dien heuvel ligt een kleine plasvijver, omringd door bloemen en moerasplanten. Het geheel is omgeven door een draadafrastering en afgedekt met een net. Hier leven de watervogels: de smienten, de goudplevieren, Grutto’s, talingen, meeuwen, enz.

Ook in de hertenkamp zelf is meer kleur en leven gekomen. Daarin ziet men behalve de talrijke herten, thans eenige pauwen, zwanen, parelhoenders, kraanvogels en in de eerste plaats vier zeldzaam mooie flamingo’s, die de trots zijn van het Julianapark.

Kortom, het Julianapark kan reeds thans een attractie voor het publiek worden genoemd. Toch beschouwd het Stichtingsbestuur dit alles slechts als een begin van haar taak. Aangemoedigd door de sympathie en de belangstelling van verschillende ingezetenen van Utrecht en Zuilen, die blijken uit de talrijke schenkingen in natura, welke ten behoeve van het park worden ontvangen, zal op den ingeslagen weg worden voortgegaan. Daarbij zal ook voor de toekomst op de steun van de burgerij zeer op prijs worden gesteld.

Fotobijschrift: ‘… Tusschen de hertenkamp en de grooten vijver is een nieuwe, in acht afdeelingen verdeelde, ronde volière gebouwd…’

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *