Oud Nieuws 11 juni 1948

Zuilense brandweer viert morgen koperen feest

Demonstratie aan Sweder v. Zuylenweg.

Morgen, Zaterdag 12 Juni, gaat de Zuilense Brandweer het 12½-jarige bestaan herdenken. Het was op initiatief van de heer J.P. Lamie, de secretaris van de Brandweerbond, dat op 11 Dec. 1935 de Vrijwillige Brandweerver. Zuilen werd opgericht.

Als commandant traden achtereenvolgens op de heren Kranen, de tegenwoordige gem.-secr., W.F. Alleyn, J. Blok en op heden A.J. Stolker, de hr. Kranen moest om gezondheidsredenen het commando vaarwel zeggen, de heer Alleyn vertrok naar elders, terwijl de heer Blok eerst kort geleden bedankte. Hij bleef achter aan de vereniging verbonden en werd tot voorzitter benoemd in plaats van de om gezondheidsredenen afgetreden A.J. van der Weerd. In de 12½ jaar dat de Brandweer nu bestaat, zijn gelukkig geen grote branden in de gemeente voorgekomen, wel tal van kleinere branden, terwijl het niet tot de zeldzaamheden behoorde, dat men op loos alarm uittrok.

De alarmering heeft grote verbetering ondergaan, terwijl het tegenwoordige materiaal een de te stellen eisen voldoet. In de organisatie heerst een goede geest en bij tal van wedstrijden wist de brandweer een zeer geod figuur te slaan.

Morgenmiddag om half drie zal aan de Sweder van Zuylenweg ter gelegenheid van het jubileum een demonstratie worden gegeven. Het programma vermeldt o.m.: de Zuilense brandweer vóór 1923, van 1923 tot 1936, van 1936 tot 1945 en na die tijd; vervolgens een reddingsdemonstratie, schuimblussen enz.

Naar wij vernemen ligt het in het voornemen van de Commissaris der Koningin in de Provincie Utrecht, deze demonstratie bij te wonen, terwijl vanzelfsprekend verschillende autoriteiten op het gebied van het brandwezen aanwezig zullen zijn. Het belooft zeer interessant te worden.

Des avonds om 8 uur zal het jubileum in meer intieme kring in het Juliana-Rest. worden herdacht.

Fotobijschrift: Een fantastische serie foto’s dank ik aan de heer Van Bart. Hij stemde ermee in dat ik kopieën maakte van zijn verzameling. Het is een hele serie, die verslag doet van de viering van het 12 ½ jarig jubileum van de Stichting Vrijwillige Brandweer Zuilen. Dat werd gevierd in 1948. Op het braakliggende veldje waar de Van Egmontkade en de Van Hoornekade bij elkaar komen. Deze foto toont ons de brandweerauto die in de oorlogsjaren in Zuilen de brand kwam blussen. Zwaailichten waren nog niet nodig in die tijd.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *