Oud Nieuws 1 oktober 1953

Hovenkamp gehuldigd

Heden herdacht de heer H. Hovenkamp, Koolhovenstraat 91 te Zuilen het feit, dat hij 40 jaar geleden als assistent in dienst trad bij de Rijksbelastingen. Aanvankelijk was hij werkzaam in Noord-Brabant, in Limburg en Noord-Holland en nu sedert 12 jaar in Utrecht, kantoor Janskerkhof. Bij deze gelegenheid werd hij hartelijk toegesproken door de inspecteur der Belastingen, de heer P. van Ketel, die de grote verdiensten, accuratesse en ijver van de jubilaris in het licht stelde en hem namens allen de beste gelukwensen aanbood. Als blijk van waardering en vriendschap werd hem namens alle leden der inspectie een vulpen, vulpotlood, een actetas en een fraai boek ter hand gesteld, terwijl de bloemetjes niet ontbraken. Ook de sectiechef, de chef de bureau en vele anderen kwamen de jubilaris hun beste wensen aanbieden.

Het jubileum werd verder in huiselijke kring herdacht, waar eveneens fraaie bloemen als bewijs van vriendschap werden overhandigd.

De heer H. Hovenkamp werd hedenochtend in zijn woning aan de Koolhovenstraat door de hoofdass. Dienstleider, de heer K. v.d. Maas en de sectie-chef, de heer S. v.d. Goot van het kantoor der Directe Belastingen aan het Janskerkhof gefeliciteerd met zijn veertigjarig ambtsjubileum. Namens de gehele inspectie werd hem een actetas, en een vulpen-set aangeboden. V.l.n.r. de heer Hovenkamp, mevr. Hovenkamp, de heer v.d. Maas en de heer v.d. Goot.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *