Oud Nieuws 1937

Vliegfeest op de Waalhaven.

Internationale kunstvliegers komen uit.

Onlangs hebben wij melding gemaakt van de plannen voor een groot vliegfeest op 12 en 13 Juni op het vliegveld Waalhaven.

Dezer dagen hebben wij nadere bijzonderheden van de organisatoren, in hoofdzaak de Havendienst Spido, vernomen.

De onderhandelingen hebben tot gevolg gehad, dat overeenkomsten gesloten zijn, in de eerste plaats met  G r a a f  H a g e n b u r g,  een Duitschen kunstvlieger van grooten naam. Hij vliegt een Focke Wulff, type Stieglitz, dat speciaal voor kunstvliegen is geconstrueerd.

Verder zal de Fransche stuntvlieger  M a r c e l  D o r e t  verschijnen.

Als derde man komt de Duitsche vlieger  G.  A g c h e l i s,  die eveneens staaltjes van vliegkunst ten beste geven zal. Hij heeft zich in 1936 met Détroyat gemeten en is een specialiteit in het rugvliegen.

Verder komen er twee vliegsters,  M a r y s e  H i l s z  en  V e r a  v o n  B i s s i n g. Over eerstgenoemde, een Fransche vliegster, lúne des deux Maryse, zooals zij in Frankrijk wordt genoemd (de andere is Mayse Bastié) leest men af en toe berichten over haar prestaties in de rubriek Luchtvaart. Zij is bijv. houdster van het wereldhoogterecord voor vrouwen, dat zij verleden jaar voor Frankrijk heeft gewonnen. Haar aanval op het snelheidsrecord voor landvliegtuigen van een bepaalde categorie zijn bekend, evenals haar afstandvlucht onlangs naar Zuid-Amerika. Aan de wedstrijden om den Deutsch de la Meurthe-beker, een jaarlijks weerkeerend evenement op luchtvaartgebied in Frankrijk, heeft zij verschillende malen deelgenomen.

De andere vliegster Vera von Bissing is een Duitsche. Ook zij is van internationale vermaardheid wat kunstvliegen betreft.

Van de zijde der Nederlandsche vliegers zal de chef-instructeur van de Nationale Luchtvaartschool, de heer H.M. Schmidt Crans zijn kunsten vertoonen. Indien mogelijk zal hij daarbij gebruik maken van een vliegtuig, dat in aanbouw is bij de vliegtuigenfabriek van ir Lambach te Voorburg en dat bestemd is voor de luchtvaart-afdeeling te Soesterberg. Daar zal het gebruikt worden bij de opleiding tot jachtvlieger, waarbij de kennis en ervaring van het kunstvliegen van groote beteekenis wordt geacht. De constructeur van het vleigtuig, dat zoo goed als gereed is, heeft ook het vliegtuig van de Delftsche Studenten Aeroclub vervaardigd.

Verder zal J. Hoekstra, instructeur bij het Nederlandsch Instituut voor Zweefvliegen met een zweefvliegtuig, dat door een motorvliegtuig zal worden opgetrokken, demonstreeren.

De K.L.M. zal evenmin op het appél ontbreken. Haar vrachtvliegtuig, de Jumbo, dat van Nederlandsch fabrikaat is (Carley-Werkspoor) zal de familie Z.Z. vervoeren. Deze familie zal van groote hoogte af dit ondermaansche tranendal door middel van een valscherm bereiken.

Voor de kinderen is er den tweeden dag, dus Zondag, een luchtballon-wedstrijd, waarvoor 2000 ballons zullen worden uitgereikt.

Dit kan nu reeds gezegd worden. De organisatoren hebben klinkende namen voor hun feest weten te winnen. In luchtvaartkringen zal de belangstelling voor deze internationale “as des as” groot zijn.

Fotobijschrift: Bouwfase van de bij Werkspoor gebouwde Carley, een houten vrachtvliegtuig, gebouwd in opdracht van de K.L.M.

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *