Nieuwsberichten mei 2011

Pastoor Schilte
Op 16 april, 2e paasdag 1933 overleed pastoor G.B.W. Schilte, de ‘bouwpastoor’ van de Zuilense St.-Ludgerusparochie. Onder zijn leiding werd eerst een noodkerk en later de grote parochiekerk gebouwd, maar ook het klooster, een jongens- en meisjesschool, een Fröbelschool en een woning voor het hoofd der school.

Parochiehuis
Na het gereedkomen van de grote parochiekerk aan de Amsterdamsestraatweg, werd de noodkerk aan de Daalseweg (op de hoek van de St.-Bonifaciusstraat) gebruikt als parochiehuis voor de vele verenigingen die binnen de parochie actief waren. Door het grote aantal verenigingen bleek al snel dat deze ruimte te klein was.Pastoor Schiltehuis
In zijn testament heeft pastoor Schilte bepaald dat van zijn bezit (hij was ‘rijkelijk met aardse goederen bedeeld’) een nieuw parochiehuis gebouwd moest worden voor de parochianen in Zuilen, gebouwd door Zuilense arbeiders! (Het was 1933, midden in de crisisjaren die ook in Zuilen goed voelbaar waren.)Pastoor W. van Albach
Pastoor van Albach volgde Schilte op en liet er geen gras over groeien. In 1935 opende het nieuwe parochiehuis de deuren, en om pastoor Schilte te eren kreeg het parochiehuis zijn naam, het werd het Pastoor Schiltehuis. Een groot gebouw aan de St.-Willibrordusstraat, met koffiezaal, bibliotheek en een zolder waar de jeugd kon leren figuurzagen.

Voor iedereen
Middenin een tijd van verzuiling is het opmerkelijk dat het Pastoor Schiltehuis onderdak bood aan alle denkbare zuilen: van mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’ tot de gemeentelijke Distributiedienst. Het Zuilens Fanfarecorps stond op het podium, maar ook werden hier van de vele buurtverenigingen uit Zuilen de operette- en toneeluitvoeringen voor het voetlicht gebracht.

Hét beatcentrum van midden Nederland
Vinden we in oude berichten de mededelingen terug over optredens van Lou Bandy, Willeke Alberti en Ria Valk, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw zijn het de bands die optreden tijdens de ‘instuifavonden’ waarbij we klinkende namen tegenkomen: The Golden Earrings, The Jets, Unit Gloria (met Robert Long), The Sioux, The Jugglers, The Motions, Q ’65, Earth and Fire (met Jerney Kaagman), The Tee Set, Shocking Blue, en vele anderen.

Afgebrand
In 1979 brandde het Pastoor Schiltehuis af. Het stond op de nominatie om medio 1980 gesloopt te worden en onverlaten hebben de versnelde nieuwbouw afgedwongen door het oude gebouw (intensief gebruikt) in brand te steken. Aan de vooravond van een nieuw beatseizoen werd een abrupt einde gebracht aan de rijke historie van het Pastoor Schiltehuis.

Buurthuis Zuilen
Het buurthuis dat gebouwd werd ter vervanging van het Pastoor Schiltehuis, mocht niet óók het ‘Pastoor Schiltehuis’ heten, want, ‘die pastoor heeft van die arme Zuilense arbeiders de laatste centjes uit de zak geklopt voor de bouw van het Pastoor Schiltehuis’. Het Museum van Zuilen bestond nog niet. Ik verzamelde de historie nog niet, dus reageerde niet.

Tekst op de gevel
Toen de feiten bekend werden dat een en ander duidelijk anders is dan gedacht, vond ik het meer dan jammer dat het Buurthuis Zuilen niet toch de naam Pastoor Schiltehuis kreeg. Al in mijn eerste boek over Zuilen schreef ik dat het een mooi eerbetoon zou zijn om het buurthuis ‘de naam van toen’ te geven.

De luifeltekst
Enige tijd geleden ontdekte ik dat de tekst op de luifel van het Pastoor Schiltehuis gespaard was gebleven en in het Buurthuis Zuilen een plek had gekregen. Dankzij medewerking van verschillende instanties, ‘Ziel van Zuilen’, de Werkgroep Directe Voorzieningen, Wijkservicecentrum Noordwest en Portes is het gelukt om de oude tekst op de buitengevel van Buurthuis Zuilen geplaatst te krijgen.

16 mei 2011
Op 16 mei 2011 werd deze tekst onthuld door mevrouw M.Th. van Heteren (voedselbank Utrecht-Noord), samen met de heer B. Pompe (achterneef van pastoor Schilte) en de wethouder voor Zuilen, de heer F. Lintmeijer. Verschillende bandleden van de hiervoor genoemde bands waren hierbij aanwezig.

W. van Scharenburg

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *