Nieuwsberichten februari 2011

We zijn gestopt met tellen
Voor de StraatReünie van 6 februari 2011 nodigden we de (ex)bewoners van de Wethouder D.M. Plompstraat uit. Wisten wij veel! Het is niet zo’n lange straat, geen torenflats maar ruime woningen, dus heel veel bezoekers voor die zondagmiddag verwachtten we niet. Mis dus! Wisten wij veel dat de (ex)bewoners zulke goede herinneringen aan de straat hebben/hadden, zodat vrijwel iedereen uit de straat die middag even kwam kijken of er nog bekenden bij waren! En die waren er!

Nieuwe records gevestigd
Nog niet eerder telden we voor de StraatReünie zoveel bezoekers, nog niet eerder tekenden op één middag zoveel nieuwe abonnees in voor de Zuilense Nieuwsbode, nog niet eerder werden van het boekje dat we maken voor de straat zoveel exemplaren verkocht, enz. Leuk, we weten nu wel dat het goed gaat. Nog even zo doorgaan en we groeien uit onze jas!

U in de Wijk
Het kwam wel mooi uit. Precies die drukste dag bezocht het camerateam van‘Uindewijk Zuilen’ de StraatReünie om eens vast te leggen wat er zoal gebeurd tijdens een StraatReünie. Dat hebben ze geweten. Om met de camera aan de andere kant van het – toch niet zo heel grote – museum te komen, moesten de bezoekers afgeleid worden, zodat men erlangs kon glippen!

Haringvlietschuiven
De heer C. van Kooten kwam ook even langs tijdens de StraatReünie. Hij werkte bij Werkspoor op de afdeling Bruggenbouw en maakte voor het Museum van Zuilen een schaalmodel van een schuif zoals Werkspoor die maakte voor de Haringvliet en een schaalmodel van een sluisdeel van de viziersluis bij Hagenstein (onnodig te zeggen dat Werkspoor die ook maakte!) Prachtige aanwinsten voor op de ‘Werkspoortafel’!

‘Als gemeente opgeheven Als gemeenschap toch gebleven’
Dat is de tekst die op het herinneringstegeltje staat die kort na de annexatie verkocht werden. Hiervan werden ook tweehonderd exemplaren door de fabriek voorzien van een naam. Die werden geschonken aan de notabelen van Zuilen. Het Museum van Zuilen heeft die van de gemeentesecretaris, en -architect, die van notaris Koch, pastoor van Albach, dokter Ogterop, enz. Vorige week kwam een mevrouw die van het gemeenteraadslid Hoeflaken brengen voor de collectie. Dat is de achtste met naam, nog maar 192 dus.

‘Als gemeente opgeheven Als gemeenschap gebleven’
Nee, we vallen niet in herhaling. De tekst van het vorige blok is de oorspronkelijke tekst zoals die op het tegeltje staat. Maar de gemeente Utrecht vond de tekst te ver gaan. Dus kwam indertijd op het herinneringsmonument bij het Prins Bernhardplein de ingekorte versie, zonder het woordje ‘toch’. Nu het Prins Bernhardplein wordt heringericht, hebben we gepleit voor het in orde maken van het monument met de originele tekst. Het lijkt te gaan lukken. We houden u op de hoogte!

Pastoor Schiltehuis
Na het afbranden van het Pastoor Schiltehuis bouwde men het Buurthuis Zuilen. Dat wilde men toen niet ook ‘Pastoor Schiltehuis’ noemen, want ‘die pastoor had de laatste centjes uit de zak van die arme arbeiders uit Zuilen geklopt’. Dat blijkt dus pertinent onwaar en dus zijn we volop bezig om de (gelukkig bewaard gebleven geveltekst) op de gevel van het Buurthuis Zuilen te krijgen. Het lijkt te gaan lukken. We houden u op de hoogte!

Twitter mee
En er is ook een groeiende belangstelling voor de ‘Tweets’ die iedere dag verzonden worden op Twitter. Het Museum van Zuilen stuurt (vrijwel) iedere dag een ‘oud nieuws-bericht’, waarin we een oud krantenbericht ‘van die dag’ of een opgetekende herinnering uit een dagboek (maar ook ‘van die dag’) als Tweet versturen. Wilt u van deze berichten meegenieten: meld u aan opwww.twitter.com en volg het Museum van Zuilen. Het hoeft niet per telefoon, u kunt ook ‘Twitteren’ via uw pc.

Wees welkom
De eerstvolgende StraatReünie is voor de (ex)bewoners van de Wattlaan, Fultonstraat en de Siemensstraat. Een paar straten met een rijke historie. Waarmee we maar willen zeggen: als u meer over deze straten wilt weten: wees welkom op 6 maart 2011 in het Museum van Zuilen, van 14 tot 17 uur!

W. van Scharenburg

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *