Nieuwsberichten augustus 2011

Nieuwe vrijwilliger
Enkele weken geleden meldde zich de heer Westrik aan om als vrijwilliger voor het Museum van Zuilen mee te helpen. Hij was natuurlijk meer dan welkom. We zijn in het Museum van Zuilen druk met veel dingen en een paar extra handen kunnen we goed gebruiken. Vooral de maandelijkse StraatReünie creëert veel werk: we maken een boekje van die straat, houden er een kleine lezing over, verzorgen posters, persberichten enz.

Boekje StraatReünie
Tijdens ons kennismakingsgesprek bleek hij erg in te zijn om deze lastendruk te helpen verlichten. De heer Westrik wilde graag graven in de historie van de straat, om zo het verhaal over de desbetreffende straat compleet te krijgen. Afgesproken werd dat de eerstvolgende straat waaraan hij aandacht zou schenken de St.-Winfridusstraat is. De boekjes voor de StraatReünies van september (Burgemeester van Tuyllkade) en oktober (Luit Blomstraat) zijn vrijwel gereed, dus was de St.-Winfridusstraat een logische keus, voor de StraatReünie van november.

Winfridus Wilfried

Straatnaambordje van de St.-Winfridusstraat

 

Grondig onderzoek
Na twee dagen kwam de heer Westrik met zijn voorlopige bevindingen, om te zien of een en ander overeenkomstig de huidige wensen werd ingevuld. En toen gebeurde het… hij is in zijn graven naar de geschiedenis van de St.-Winfridusstraat op een bijzonder feit gestuit: er blijkt namelijk helemaal geen Sint Winfridus te hebben bestaan! Wat bleek in zijn – grondig! – onderzoek naar de naam St.-Windfridus: het is de naam die St.-Bonifacius bij zijn geboorte kreeg, en verruilde toen hij tot bisschop werd gewijd.

Wilfried

Wilfried

Wilfridus moet het zijn
Op het straatnaambord van de St.-Winfridusstraat staat aangegeven: St.-Winfridus 634 – 709, bisschop van York. Dat was echter niet St.-Winfridus, maar St.-Wilfridus. Natuurlijk, het is een klein verschil, maar wel een wezenlijk: Winfried is een Germaanse naam. Na ruim tachtig jaar blijkt dat zowel door de gemeente Zuilen, de gemeente Utrecht en bijvoorbeeld het aartsbisdom Utrecht nooit iemand is gaan spitten in het verleden van deze straatnaamgever.

Bonifaciusstraat
Goed beschouwd kun je ook zeggen dat St.-Bonifacius dus twee straten naar zich vernoemd gekregen heeft. Maar dán is het ‘Sint’ voor Winfridus volkomen misplaatst. Bovendien zijn twee straten, naast elkaar gelegen, zelfs voor St.-Bonifacius wel erg veel eer. De enig juiste conclusie lijkt ons, dat de straatnaam St.-Winfridus vervalt en vervangen wordt door St.-Wilfridus.

Dank aan de heer Westrik!
Waar goed graafwerk al niet toe kan leiden! Hulde aan de heer Westrik. (En een beetje aan het Museum van Zuilen, want zonder de StraatReünie was het mogelijk nog lang verscholen gebleven). En zeg nou zelf: een beetje stad met cultureel besef laat dit natuurlijk niet gebeuren!

Rabo Dichtbijfonds
Het Museum van Zuilen organiseert sinds januari 2010 iedere maand een StraatReünie. We nodigen de huidige en voormalige bezoekers van een straat uit in het Museum van Zuilen. Na een welkomstdrankje houden we een kleine lezing over de historie van de desbetreffende straat. Ook hebben we dan een boekje gemaakt met daarin alle tot nu toe bekende wetenswaardigheden over die straat. Voor een betere presentatie, meer reclame kortom een groter succes, doen we mee met de actie van het Dichtbijfonds die de Rabobank organiseert. Wij stellen uw stem zeer op prijs. Stemmen kan tot en met 3 oktober 2011. Om het u makkelijk te maken plaatsen we hierbij de link, waarmee u direct op de stem-pagina belandt. Bij voorbaat dank!

W. van Scharenburg

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *