J.J. Jubels 50 jaar bij Werkspoor

Jubilaris J.J. Jubels bedolven onder geschenken

Bij hem is het “afspraak is afspraak”

Uit het Utrechts Nieuwsblad van 6 januari 1953

Bij Werkspoor Utrecht jubileerde gisteren de heer J.J. jubels, chef van de afdeling Expeditie en Vervoer, die een halve eeuw in dienst was van dit bedrijf.

Des middags werd er in het Ontspanningsgebouw van Werkspoor een receptie gehouden, waar de drukte, een schat van bloemen, de muziek van een strijkje en tal van cadeaux, die de jubilaris werden aangeboden een feestelijke sfeer schiepen.

Vele zakenrelaties kwamen de heer Jubels, zijn vrouw en zijn zoon gelukwensen: er waren deputaties van de Rotterdamsche Lloyd, van de fa. Wambersie, de fa. Van Dijk, de Maatschappij Nederland, de Fa. Nijkerk te Amsterdam, de Fa. Nievelt Goudriaan en de handelsagent van de Ned. Spoorwegen. Voorts was er het corps verificateurs, met de hoofdverificateur, de heer van Santen, leden van het bouwfonds tot verfraaiing van de nieuwe kerk in Zuilen en afgevaardigden van de bouwvereniging Rehoboth en Eigen Haard. Tal van gepensioneerden kwamen hun vroegere chef de hand drukken.

Van Werkspoor zelf was van de directie aanwezig de heer ir. Viëtor. ’s Morgens was er reeds in het Ontspanningslokaal een huldiging geweest van de heer Jubels door het personeel van Werkspoor.

De heer P. van Oyen sprak namens het jubileumcomité en leidde de sprekers in. Met een geestige toespraak liet de heer P. Nijenhuis een model van de torenkraan die aan de Werkspoorhaven staat, voorrijden. Hieraan hing een grote Argentijnse spoorwagen, een model van de wagens die in serie door Werkspoor voor de Argentijnse Spoorwegen wordt vervaardigd.

Het dak van dit rijtuig bleek afneembaar en zo hing er plotseling een enorme sigaar (70 cm lang) aan de kraan te bungelen. Het sigarenbandje, liever gezegd, de sigarenband, droeg de beeltenis van de heer J.J. jubels. De sigaar werd op een schraagje gelegd en er werd de jubilaris een lucifer in bijpassend formaat overhandigd.

De adjunct-directeur J. van Zwet prees de nauwkeurigheid waarmee de jubilaris zijn werk verricht, (“afspraak is afspraak”), en zijn gave om vriendschap te kweken met relaties buiten de fabriek.

Namens de directie bood hij de heer Jubels een haard aan.

De adjunct-directeur van Werkspoor-Amsterdam bood de jubilaris een lamp aan. Hierna kwam het jongste meisje van het expeditiekantoor naar voren en overhandigde de heer Jubels een Oud-Hollandse doek namens het personeel.

De chef van de afdeling Controle, de heer van Wijngaarden, sprak namens het gehele personeel en bood de jubilaris een Westminster-klok aan en de heer W.N. Sonnemans gaf hem een album met foto’s. Personeel van de haven bedacht de jubilaris met een schilderij, een bosgezicht.

Ook het onderling ondersteuningsfonds van Werkspoor (SOV) liet zich niet onbetuigd en schonk de heer Jubels een fraaie parapluie standaard.

Tot slot van deze bijeenkomst werd de heer Jubels door de heer P. van Oyen, een album – in de vorm van een pakkist van Werkspoor – ter hand gesteld, waarin zich de namen van de honderden gevers van geschenken bevonden.

Onder de geschenken, die de jubilaris ’s middags van relaties ontving, bevonden zich o.m. een koelkast, een vloerkleed, een Kelim-stoel en een kloostertafel.

Jubilaris .J.J. Jubel

Fotobijschrift: Om de heer Jubels wat op zijn gemak te stellen werd hem alvorens de directie hem toesprak bij monde van de heer G. Nijenhuis namens het personeel van Werkspoor een sigaar van 60 cm lengte en 11 cm doorsnede aangeboden. De heer Nijenhuis reed daartoe een imitatie van het grootste stuk gereedschap, waarmede de heer Jubels werkt, nml. de torenkraan tot bij zijn tafel en liet een getrouwe nabootsing van een Argentijns spoorrijtuig, een zorgenkind van Werkspoor, met de takel op de tafel neer. Daarna werd uit het rijtuig, waarvan het dak opklapbaar was gemaakt, de reuzen-sigaar met het portret van de jubilaris op het sigarenbandje, omhoog getakeld en op een standaard neergelaten. De heer Nijenhuis (links) geeft de jubilaris met een reuzen lucifer vuur en terwijl mevrouw Jubels lachend toekijkt, doet de jubilaris zijn eerste trekje.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *