Het badhuis van Zuilen

In 1964 werd het badhuis aan de Dieselweg na een grondige verbouwing heropend:

Knipsel uit het Utrechts Nieuwsblad van 20 januari 1964

Heropening badhuis aan de Dieselweg

Gratis bad ter kennismaking

(Van een onzer verslaggevers)

Het badhuis aan de Dieselweg te Utrecht is gemoderniseerd en uitgebreid. Bij de heropening waren vanmorgen veel autoriteiten aanwezig onder wie burgemeester De Ranitz, wethouder T. Harteveld, dr. A.A. Koopal van de Gemeentelijke Geneeskundige- en Gezondheidsdienst, leden van de Zuilense Gemeenschapsraad en de directie van Openbare Werken bij de heropening.

De voorzitter van de Utrechtse stichting voor badhuizen, ir. J.I. Planjer, heette alle belangstellenden welkom. Wethouder Harteveld verrichtte daarna de heropening. Hij wees er op dat in 1962 het aantal verstrekte baden per badcel per jaar in het gebouw aan de Dieselweg 3100 was geweest; relatief tweemaal zo veel als in de gezamenlijke overige badhuizen. De verbouwing en vergroting van dit badhuis waren daarom nodig. Voorheen beschikte het badhuis over 10 douches en 1 kuipbadcel, na de verbouwing is dit uitgebreid tot 24 douches en 1 kuipbadcel. Men is nu niet meer aangewezen op een eigen waterreservoir maar het badhuis is normaal op de waterleiding aangesloten, ook is de kolenverwarming omgebouwd tot verwarming door oliestook.

Wethouder Harteveld zei, dat in het algemeen het aantal genomen baden in de badhuizen terugloopt. Dit in verband met de sanitaire voorzieningen die in de woningen zelf beter zijn geworden. In de omgeving van de Dieselweg is de aanleg van douche of baden in de over het algemeen oude woningen echter moeilijk en daarom was de heer Harteveld ervan overtuigd, dat de toeloop naar het herbouwde badhuis weer groot zou zijn. De hygiënische verzorging door de Nederlanders kan, ondanks de faam in het buitenland, echter veel beter. Aan onze ,,waterbeschaving” ontbreekt nog veel. Vooral het aantal schoolbaden kan verbeterd worden. De wethouder sprak de wens uit dat de wijkbewoners — mede door het gratis ,,kennismakings-bad” dat men deze week aan de Dieselweg kan nemen — de weg naar het badhuis weer spoedig zullen vinden. Namens het Gemeentebestuur droeg hij de exploitatie hierna over in handen van het Stichtingsbestuur.

Namens de Zuilense Gemeenschapsraad sprak voorzitter C.F. de Wilde zijn dank uit aan het Gemeentebestuur voor de verbetering van dit badhuis. Hij wenste, dat vooral onder de jongeren propaganda voor het nemen van een bad zou worden gemaakt.

Na deze overdracht bezichtigden de aanwezigen het gemoderniseerde en verbouwde badhuis.

 

Het Badhuis aan de Dieselweg, kort na de ingebruikneming.

 

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *