Over het eerste concert van het Zuilens Fanfare Corps

Het Zuilens Fanfare Corps bestaat al ruim 100 jaar! Over de resultaten van het eerste concert dat het corps gaf lezen we in het Utrechts Nieuwsblad van 16 juli 1901:

ZUILEN, 11 Juli. Gisterenavond had alhier het eerste concert plaats van het “Zuilensche fanfarecorps” onder leiding van haren directeur de heer F.J. Odijk.

In aanmerking genomen de korte tijd van bestaan (de vereeniging werd opgericht in Februari l.l.) moeten wij volmondig erkennen dat het ver onze verwachting overtrof.

Na het tweede nummer van het programma nam de burgemeester, de heer C. Plomp, het woord en bracht hulde aan den ijverigen directeur die in zoo’n korten tijd zooveel goeds tot stand bracht.

De heer J. Plomp bracht, na afloop van het programma namens de geheele burgerij van Zuilen zijn welgemeende dank en uitte den wensch dat èn corps èn directeur steeds één zouden blijven en in de toekomst aan de Zuilenaars nog vele genoeglijke avonden zouden verschaffen.

Corps

Dit zijn zo’n beetje de mannen van het eerste uur, leden van het Zuilens Fanfare Corps. Vijftien man sterk hebben ze de basis voor een eeuwfeest gelegd. Voorwaar een prestatie die er zijn mag.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *