Damvereniging ‘Vriendenkring’ vierde in 1941 het 1ste lustrum

Dam- en schaakverenigingen. Zuilen telde er verschillende. Over de op handen zijnde viering van het eerste lustrum van damvereniging ‘Vriendenkring’ schreef de redatie van het Utrechts Nieuwsblad op 25 juli 1941 het volgende:

Eerste lustrum Zuilensche Damvereeniging

“Vriendenkring”

De Zuilensche Damvereeniging “Vriendenkring” herdenkt op 28 Juli haar eerste lustrum. Deze nog jonge vereeniging heeft het aangedurft op Zaterdag a.s. een openlucht damwedstrijd met levende stukken te organiseeren. Na een rondgang door de gemeente Zuilen te hebben gehouden, waaraan medewerkt de mondaccordeonvereeniging “Ons Genoegen” zal de wedstrijd te 4 uur n.m. plaats vinden op het terrein gelegen hoek Sweder van Zuylenweg en van Egmontkade. De damwedstrijd zal gespeeld worden tusschen de heeren E. van Rees van de damvereeniging “Ons Genoegen” en D. Douwes Jr. van Zwart-Wit, beiden uit Utrecht.

De levende stukken zullen gevormd worden. De witte stukken uit de mondaccordeon vereeniging en de zwarte stukken uit de gymnastiekvereeniging “Sport Vereent”, uit elke vereeniging 20 leden.

Het geheel zal door een geluidsinstallatie verzorgd worden. Een dergelijke wedstrijd hebben wij in onze stad nog niet medegemaakt, zoodat een opwekking om dit evenement te gaan zien, zeer zeker op haar plaats is.

We lopen op de zaak vooruit: hierbij een afbeelding van het damspel dat in het knipsel hierboven wordt aangekondigt. Op het veldje waar anno 2019 al decennia lang het gebouw De Swesereng staat werd gedamd door de damvereniging ‘Vriendenkring, met gebruikmaking van de leden van gymnastiekvereniging Sport Vereent (in het wit) en de leden van mondaccordeonvereniging ‘Ons Genoegen’ (niet in het wit).

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *