Over de brand bij de borstelfabriek Gebrs Jonker in Zuilen

De borstelfabriek van de Gebrs. Jonker bestond uit vele loodsen. De houten loodsen en het vele hout en vezels voor het maken van borstels, daar zijn de vlammen snel mee klaar. In het Utrechtsch Nieuwsblad van 21 juni 1940 lezen we erover:

Borstelfabriek te Zuilen in brand

(van onzen correspondent)

Zuilen, 21 Juni. – Gistermiddag om 4 uur brak brand uit in een der groote loodsen van de Borstelfabriek der firma Gebr. Jonker alhier.

De oorzaak moet naar alle waarschijnlijkheid worden gezocht in het spelen met vuur door kinderen. Op dezelfde plaats, die aan den openbaren weg is gelegen, is meerdere malen een begin van brand ontstaan[1] om een en ander in de kiem te smoren.

Deze keer echter laaiden de vlammen in een oogenblik in alle hevigheid op, en ontstond binnen enkele minuten een vuurzee die het ergste deed vreezen.

 

De gedeeltelijk uit hout opgetrokken, en geteerde loods, gevuld met zeer brandbaar materiaal zooals vezelstoffen, brandde in een oogwenk als een fakkel, aangewakkerd door de langdurige droogte en de krachtige Oostenwind.

Er was groot alarm gegeven, en binnen zeer korten tijd bestreed de Zuilensche brandweer het vuur met een groot aantal stralen.

Men zag echter al spoedig in dat het lange gebouw niet behouden zou kunnen blijven, en ging er toe over in het midden van de loods een watergordijn te plaatsen. Door deze verstandige maatregel wist men het vuur te beperken. Niettemin gingen wel veel grondstoffen verloren en brandde het onbeschermde gedeelte tot de grond toe af.

Vele gemeente autoriteiten waren ter plaatse, waarvan wij het eerst den gemeentesecretaris, den heer A.J. van der Weerd opmerkten.

Binnen een half uur had men kans gezien, deze brand, die zich in den beginne zeer ernstig liet aanzien, te bedwingen.

Borstelfabriek

Geluk bij een ongeluk: de Vrijwillige Brandweer Zuilen zat ‘om de hoek’. 

[1] In de krantentekst ontbreekt een regel, vermoedelijk: maar het is de brandweer steeds gelukt …

 

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *