Over de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Zuilen

De Vereniging Vrijwillige Brandweer van Zuilen kan bogen op een roemrijk verleden. Het begon in 1936. In het Utrechts Nieuwsblad van 27 juli 1936 deed men verslag van een geslaagde oefening:

Brandweer van Zuilen houdt geslaagde eindoefening

Groote belangstelling

——

Zuilen beschikt thans over een goed geoefend en voortreffelijk uitgerust brandweercorps

ZUILEN, 27 Juli. – Tot slot van een aantal intensieve oefeningen onder leiding van de heeren Das uit Utrecht en v. Zutfen uit de Bilt, hield de Vrijwillige Brandweer Zuilen, Zaterdagmiddag aan de De Muinck Keizerkade de eindoefening. Aanwezig waren o.a. burgemeester  N o r b r u i s,  de wethouders  N. A.  Z a c h t e,  en J J J  B u i s, vele gemeenteraadsleden, de heeren Das en Vleming van de Utrechtsche brandweer, den heer  v.  Z u t f e n,  commandant van de Biltsche Vrijwillige Brandweer, den heer van  L i n d t,  commandant van de brandweer te Soest, benevens de heer  d e  L e u r,  oud-voorzitter van de Utrechtsche Provinciale Brandweerbond en den heer  v.  B e r g e n,  leverancier der nieuwe autospuit.

Aangekondigd door sirene-geloei van de nieuwe autospuit, arriveerden de twee brandweerauto’s vrijwel op het vastgestelde uur op de De Muinck Keizerkade. Onder commando van den heer  M.  K r a n e n  werd direct met de oefening begonnen. Eén slang op de waterleiding gaf direct water, maar ook de twee auto’s lieten niet lang op zich wachten en gaven spoedig beide met twee stralen water uit de De Muinck Keizerkade waarin groote zuigbuizen gelegd waren. De nieuwe spuit, die een capaciteit van 1500 L. bij 70 M. opvoerhoogte per minuut heeft, liet het niet bij twee stralen. Spoedig was het aantal stralen uit deze spuit opgevoerd tot zes, goed bediend door nieuwe, pas afgerichte spuitgasten, gestoken in eveneens nieuwe, glimmende jassen en helmen, model rijksveldwacht. De heer  v.  B e r g e n  gaf nog enkele instructies voor de bediening van de door hem geleverde brandauto, die een zeer solide indruk maakt en tot volle tevredenheid van de aanwezige brandweerautoriteiten werkte. Na ongeveer een kwartier gaf de heer  K r a n e n  het signaal tot staking der oefeningen en begaf het gezelschap, de brandweer incluis, zich naar de tuin van het gemeentehuis, waar thee werd aangeboden. Hier was het de heer   K r a n e n,  die als voorzitter van de vereeniging Vrijwillige Brandweer Zuilen het woord voerde. Hij dankte de heeren  D a s  en  V a n  Z u t f e n  voor de bereidwilligheid waarmee zij de oefeningen van de Zuilensche brandweer, die altijd een aangenaam en vlot verloop hadden, hebben geleid. Uit erkentelijkheid hiervoor bood hij beide heeren een geschenk aan.

De heer  v. Z u t f e n,  mede sprekende namens de heer  D a s,  meende dat de oefeningen een goed verloop hebben gehad. Er is goed werk verricht. In de aanvang ontbrak er veel aan, maar door de oefeningen te beschouwen als een sport, werd veel bereikt en zullen de leden van de Zuilensche Brandweer goede brandweerlui worden, mits ze zorgen door oefenen paraat te blijven. Met een gerust geweten kon hij het gemeentebestuur adviseren het brandweermateriaal aan de vereeniging over te dragen.

Burgemeester  N o r b r u i s,  de volgende spreker, was aanvankelijk sceptisch tegenover het plan, de oprichting van een vrijwillige brandweer, maar besprekingen met den heer v. Zutfen brachten hem op andere gedachten. Thans verheugde hij zich over hetgeen tot stand is gebracht waardoor Zuilen niet meer zoo afhankelijk is van de hulp van buren. Gaarne aanvaarde hij het advies van de heer  v.  Z u t f e n  om het materiaal aan de vereeniging over te dragen. Aan de hand van een gedicht van Schiller, schetste hij het verwoestende van een brand en de verdienstelijke taak van de brandweer. Hij drukte het personeel op het hart goed te blijven oefenen en zuinig op het materiaal te zijn. Aan het slot van zijn rede bracht spr. nog de verdienste naar voren van de door ziekte afwezige voorzitter van de vrijwillige brandweer, den gemeente-secretaris den heer A.J. v.d. Weerd.

Brandweer

Zo kwam de Brandweer Zuilen u te hulp in de periode van 1923 tot 1936. Even aan de slinger draaien, en als de motor gestart is dan komen zij eraan gescheurd. Het kenteken van de auto begint met de letter ‘L’. Op die mannier kon je zien dat deze auto uit de provincie Utrecht afkomstig was. Deze auto was van de Brandweer van Oud – Zuilen. Het was een auto met massieve banden. Op de treeplank staat de brandmeester van Oud–Zuilen, Henk Schieveen. Hij was o.a. doodgraver op Oud–Zuilen. De auto stond normaal op het schoolpleintje vóór de brug. Verder staan aan de linkerkant nog Willem en Freek de Graaf. Aan de rechterzijde zien we Rinus Dekker, Theo Slinkers en Arie van Etteren.

Facebook reacties

Eén gedachte over “Over de Vereniging Vrijwillige Brandweer van Zuilen

  1. Pingback: Museum van Zuilen en de V.V.B.Z. – Oudvuur

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *