Over de Tuinbouwschool in Zuilen, een van de vele scholen

Over de Tuinbouwschool in Zuilen schreef het Utrechts Nieuwsblad op 23 juli 1965:

Scholencomplex voor de tuinbouw in Utrecht

Optie op bouwterrein Theo Thijssenplein

(Van een onzer verslaggevers)

UTRECHT – Ingaande 1 september a.s. is benoemd tot directeur van de Stichting Centrum voor Tuinbouwonderwijs de heer J. De Bruijn, thans wonende in De Meern.

Daarmede heeft de heer De Bruijn de leiding op zich genomen van een scholencomplex dat eigenlijk alleen nog maar op papier bestaat, en dat is op touw gezet door het Utrechts Landbouw Genootschap, de Koninklijke Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, de Centrale Onderwijs- en Examencommissie Hoveniers en de Kring Bloemist-Hoveniers van de vereniging “De Nederlandse Bloemisterij.”

Maar al deze organisaties zijn niet met lege handen gekomen, en de grootste inbreng was van het Utr. Landbouw Genootschap, dat zijn lagere tuinbouwschool te Maarssen presenteerde. Het lesprogramma van deze school zal aanmerkelijk worden uitgebreid, evenals de accommodatie. Daartoe zal de gehele school naar Utrecht worden verplaatst. In het scholencomplex zullen voorts worden opgenomen de twee oudste scholen op tuinbouwgebied in deze omgeving: de tuinbouwvakschool voor bloemsierkunst, en de tuinbouwvakschool voor hoveniers (aanleg en onderhoud van tuinen), resp. gevestigd in Utrecht en De Bilt, alsmede zo mogelijk in de toekomst ook de tuinbouwvakschool voor de bloemisterij, welke momenteel wordt gehouden in een der lokalen van het Cantonspark in Baarn.

Gebouw.

Voor deze scholenconcentratie in de stad Utrecht is een gebouw nodig. En voor de bouw daarvan bestaat al een plan. Architecten hebben op papier een schoolgebouw gecreëerd waarvan de afdeling lager tuinbouwonderwijs accommodatie biedt aan 120 leerlingen, en de vakscholen aan ca. 100 leerlingen. Bovendien is er nog iets concreets; dat is de optie op een bouwterrein aan het Theo Thijssenplein te Utrecht, waar ook nog ruimte is voor een grote schooltuin voor praktijkonderwijs. Ook worden lessen gegeven op tuinbouwbedrijven in de provincie en worden excursies gemaakt naar instellingen zoals het Cantonspark.

Zolang nog gewerkt wordt aan het realiseren van de bouwplannen blijven de scholen gedecentraliseerd werken althans indien men er niet in slaagt een tijdelijk onderkomen voor het scholencomplex in Utrecht te vinden. Hierover zijn reeds onderhandelingen gaande met het Utrechtse gemeentebestuur, en men is van de zijde van de Stichting Centrum voor Tuinbouwonderwijs niet pessimistisch over het resultaat.

 

De nieuwe directeur

De loopbaan van de nieuwbenoemde directeur, de heer J. de Bruijn, ligt geheel binnen de grenzen van de provincie Utrecht. Hij is Beukelaar van geboorte, die zijn onderwijsstudie completeerde aan de Jan van Nassau Kweekschool te Utrecht. Hij was werkzaam bij het lager onderwijs te Harmelen en werd vervolgens hoofd van de tuinbouwschool in Vleuten. Thans is de heer De Bruijn (sinds 1948) leraar bij het Rijkstuinbouwconsulentschap te Utrecht in algemene dienst. Hij heeft zich speciaal toegelegd op het geven van onderwijs op diverse gebieden van de sierteelt.

Tuinbouwschool

De nieuwe directeur van de Stichting Centrum voor Tuinbouwonderwijs, de heer J. de Bruijn.

Toekomst

De heer De bruin is van mening dat de vakscholen een goede bovenbouw zullen gaan vormen van de lagere tuinbouwschool. Door de concentratie ontstaan mogelijkheden voor een bloeiende school in Utrecht, zoals ook dergelijke scholencomplexen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam in de belangstelling van een deel van de bevolking blijken te staan.

In de eerste plaats van de plattelands jeugd in de omgeving. Maar ook van de stadsjeugd, Maar ook van de stadsjeugd, want ook onder de stadjeugd bevinden zich kinderen die van bloemen en planten houden, die mee willen helpen voedsel te telen voor de groeiende bevolking, wier hart uitgaat naar het schikken van bloemen of die hun hart verpand hebben aan de bloementeelt.

 

Facebook reacties

Eén gedachte over “Over de Tuinbouwschool in Zuilen, een van de vele scholen

 1. Goedemiddag,
  Geruime tijd ben ik op zoek naar de geschiedenis van mijn oom Josephus Gerardus Johannes Diemel,
  geboren te Utrecht 31-07-1931.
  Hij is als tuinder werkzaam geweest in Naaldwijk, St Oedenrode en tot slot in Putten als tuinder.
  het laatst in Putten waar hij bij de beruchte razzia is opgepakt en in Concentratiekamp Neuengamme is overleden.
  Ik ben nog steeds op zoek naar zijn school/opleiding als tuinder welke hij genoten heeft.
  Wellicht in Zuilen of Vleuten/De Meern. Misschien kunt U mij helpen aan een adres oid bij wie ik enige informatie kan krijgen.
  Ik zou U zeer erkentelijk zijn,
  Met vriendelijke Groet, Agnes van Dijk-Diemel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *