Over het jubileum van de heer C.A. van Hees (en Van Hees zelf)

Een dubbelslag is dit bericht eigenlijk wel: In het Utrechts Nieuwsblad van 5 juli 1960 wordt gewag gemaakt van een bijzonder jubileum, maar ook een bijzondere jubilaris. De heer Van Hees was beroemd in ‘heel Zuilen en omstreken’:

De heer C.A. van Hees, Bernard de Waalstraat 25 te Utrecht, is een bekende figuur in de wijk Zuilen en bij Werkspoor. Dat bleek vandaag bij de huldiging die de magazijnchef van Werkspoor, ter gelegenheid van zijn veertigjarig dienst jubileum werd bereid bij hem thuis en op een vanmiddag gehouden receptie in hotel Noord-Brabant. Jhr. J.E.W. Twiss Quarles van Ufford (rechts) spelde de jubilaris de eremadaille verbonden aan de orde van Oranje Nassau, in zilver op. Ir. J. van Zwet, directeur, overhandigde een jubileum geschenk onder couvert namens Werkspoor. Ook vele collega’s kwamen in woord en geschenk jubilaris Van Hees in het zonnetje zetten. De gehuldigde, die als veertienjarige bij Werkspoor Utrecht is begonnen, heeft o.a. veel gedaan voor het kerk- en schoolbestuur van de r.k. Sint Ludgerusparochie.

Van Hees

De heer Van Hees, zeer gewaardeerd lid van de woningbouwvereniging ‘Zuilen’, er werd zelfs een straat naar hem vernoemd.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *