Honder jaar Elinkwijk in Zuilen, feest dus.

Een bericht dat verslag doet van de receptie van een vereniging ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van die vereniging. Maar dit bericht stond in het Utrechts Nieuwsblad van 26 juni 1944. En dat is nu al weer 75 jaar geleden. Dus bestaat de voetbalvereniging ‘Elinkwijk’ (want hier hebben we het over) een hele eeuw! HONDERD JAAR ELINKWIJK!

Receptie “Elinkwijk”

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de A. & VV “Elinkwijk” vond Zaterdag in het Ontspanningsgebouw van Werkspoor N.V. een receptie plaats, tijdens welke wel zeer duidelijk aan het licht is gekomen, dat Elinkwijk, al is de club dan van de jongere generatie, zich in de sympathie van talrijken mag verheugen. Vooral ook kwam tot uiting welke een belangrijke plaats de club inneemt onder de bevolking van Zuilen, waaruit wel blijkt dat het doel niet is misverstaan.

Namens de Feestcommissie was het de heer J. Dirks, die de receptie opende. In dit openingswoord wees hij nog eens op de moeilijke omstandigheden waaronder Elinkwijk zijn taak heeft moeten verrichten en groot is geworden ondanks de stormen die over haar zijn gekomen en stelde vast dat thans alle voorwaarden aanwezig zijn om uit te groeien tot een der grootste clubs van het land, waartoe de leiding van het huidige bestuur borg staat.

Het was daarna een komen en gaan van afgevaardigden en voor ieder van hen had de voorzitter van Elinkwijk, de heer H. Schuring, het juiste dankwoord. De eerste die voor de receptietafel kwam, was de aanvoerder van het eerste elftal, Loggen, die het bestuur namens zijn ploeg een foto van het 1e elftal aanbood. De N.V.B. was vertegenwoordigd door den heer G. Kruyer, die de gebruikelijke presse-papier had meegebracht, terwijl de heer M. Welle, vergezeld van de heer Bouwens, namens de afd. Utrecht de plaquette toezegde. Dr. Jong bracht de felicitaties van het Med. Sportkeuringsbureau over en na hem zagen wij den heer O. Norbruis, Burgemeester van Zuilen, die de toezegging deed, dat het Gem. bestuur van Zuilen, wanneer mogelijk, Elinkwijk ter wille zal zijn.

Elinkwijk

Van deze feestelijkheden zijn (tot nu toe) geen foto’s voorhanden. Het is 1944 en vrij fotograferen is door de bezetter verboden! Dit is een ansichtkaart die de Elinkwijk-supporter Van Dijk tekende. Leden van den supportersvereniging van Elinkwijk kregen ter gelegenheid van hun verjaardag zo’n ansichtkaart. Ieder jaar een andere tekening.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *