Met dank aan de Jeep van de Zuilense politie …

Na de Tweede Wereldoorlog beschikte de poltie van Zuilen over een Jeep. Die kwam goed van pas, zo blijkt uit dit arttikel in het Utrechts Nieuwsblad van 22 juni 1948:

ALS IN EEN FILM…

Motorrijder zwom over de Vecht

Bij meer of minder belangrijke motorsport-evenementen geven vele deelnemers er de voorkeur aan, langs de Vecht naar huis terug te rijden, in plaats van zich te begeven langs de drukke Amsterdamsestraatweg. Nu is daar geruime tijd geleden een dodelijk ongeval gebeurd, en daar deze dagen de Utr. Prov. Motorclub een betrouwbaarheidsrit had gehouden, en vele motorrijders waarschijnlijk de stille weg zouden verkiezen, had de politie te Zuilen ’t nuttig geoordeeld, extra toezicht uit te oefenen. De jeep van de politie was present en alles verliep aanvankelijk naar wens.

Tot plots in de verte ’n motorrijder naderde, die zig-zag over de weg slingerde, daardoor gevaar opleverde voor het overige verkeer en bovendien voor zichzelf, want enkele malen naderde hij bedenkelijk de waterkant. De politie er natuurlijk op af, maar toen de motorrijder de agent zag naderen, liet hij zijn voertuig in de steek, wrong zich door 1 meter brede doornhaag en verdween in ’t korenveld. Nu was de haag geen bezwaar voor de politieman, hij werkte zich er evenzo door- of overheen, doch in het korenveld kon hij de man niet ontdekken. Doch ook deze moeilijkheid werd opgelost, want de snelle jeep had spoedig assistentie gehaald, ’t korenveld werd omsingeld en een soort klopjacht begon. Op flinke afstand van zijn achtervolgers kwam de man plotseling tevoorschijn, rende naar de Vechtoever, sprong te water en zwom naar de overzijde. Ook dit behoefde voor de politiemannen geen bezwaar te zijn, want zwemmen kunnen ze als de beste, maar wel was het nutteloos. Immers: de achtervolgde had een flinke voorsprong en kon zich gemakkelijk aan het oog onttrekken, en bovendien was er nog de motorfiets, die wel voldoende inlichtingen zou verschaffen omtrent de identiteit van de bestuurder. Dus terug naar de doornen haag. Toen men in de nabijheid kwam, zag men juist iemand op de motor in de verte verdwijnen… Men stond nu voor raadselen. Had de achtervolgde man het voertuig gestolen? Heeft hij een handlanger gehad, die nu de motor in veiligheid bracht, of had deze de onbeheerd staande motor maar meegenomen?… Men wist het op dat moment niet, maar er zijn voldoende aanwijzingen om te verwachten, dat de ten koste van een nat pak verkregen of liever behouden vrijheid van de vluchteling zal van korte duur zijn, dat hij spoedig zal worden aangehouden en zich dan voor zijn vreemdsoortig optreden zal hebben te verantwoorden, evenals zijn vermoedelijke handlanger.

Jeep

 

‘… De jeep van de politie was present …’

 

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *