Tuin van Kol – Julianapark – Tuin van Kol – en weer Julianapark (maar liever weer Tuin van Kol

Alweer het Julianapark dat uw aandacht vraagt. In het Utrechts Nieuwsblad van 12 juni 1940 stond het volgende:

Volle zomer in het Julianapark

Het gaat er meer en meer op lijken, dat de achter ons liggende buitengewoon langdurige, strenge winter gevolgd wordt door een eveneens ongewoon langdurig tijdvak van prachtig zomerweer. Sinds vele weken immers verheugen wij ons thans, midden Juni, in een stralende zonneschijn en blauwe lucht. Na de vele doorgestane wintermisère doet het volop genieten van warmte en zonneschijn wel zeer weldadig aan.

Ook lijkt het wel, of de planten, boomen en struiken, na de in den winter 1939-1940 doorgemaakte lange en diepe rustperiode, ongekend rijkelijk bloeien en geuren.

In het Julianapark althans is het thans een haast bedwelmende weelde van honingzoete geuren der bloesems van de acacia’s en van de jasmijn. Ook de rozen beloven dit jaar bijzonder mooi te zullen bloeien.

Maar ook voor hen, die zich interesseeren voor jong leven onder het gevogelte, valt thans in dit park al een en ander te bewonderen.

In het perk van de ooievaars, reigers en pelikanen bevindt zich ook een paar Casarca’s, bontgekleurde watervogels, die ook, wat groote betreft, zoowat het midden houden tusschen ganzen en eenden. Deze Casarca’s nu hebben thans elf gezonde kuikens, die het best maken.

Ook een paar Magalhaenganzen in den hertenkamp hebben met succes gebroed. De uiterst waakzame ouders wandelen met hun vijftal kuikens bedrijvig rond.

De ijverige tuinbaas zorgt ervoor, dat het zijn kuikens niet aan opfokvoer ontbreekt. Ook het warme weer is voor het jonge goedje gunstig en zoo is de kans zeer groot, dat de in het Julianapark geboren jonge vogels voorspoedig opgroeien.

Deze dagen worden voorts ook kuikens verwacht van witte boschfazanten, waarvan de eieren bebroed worden door een krielkip – en hoopt men op jonge Toulouseganzen, daar men een aantal broedeieren van deze soort heeft toevertrouwd aan een broedsche kalkoen.

De reeds in Mei geboren kuikens van kalkoenen, zilverfazanten en waterhoenders zijn al haast geheel bevederd en dus over de gevaarlijke periode van de eerste levensweken heen.

Bij voldoende deelname zal op Woensdagavond 19 Juni a.s. bij goed weer onder deskundige leiding een rondwandeling in het park gehouden worden, waarbij de aandacht zal worden gevestigd op het interessante gevogelte. Samenkomst te 19.30 uur bij den ingang van het park.

Julianapark

Mooi plaatje van een mooi park: het Julianapark (dat in de Tweede Wereldoorlog nog omgedoopt zal worden tot ‘Tuin van Kol’.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *