Onderverhuur, ook met tenten kan dat natuurlijk…

Sommige slimmerikken willen overal een slaatje uit slaan. Onderverhuur van de tent kan een lucratieve bezigheid zijn. Het Utrechts Nieuwsblad van 8 juni 1961 doet verslag van de ‘misstanden’.

 WAAROM KATWIJK HARD TOESLOEG

Oplossing kampeerprobleem:

(wenk voor Utrechters)

gezamenlijk tenthuisje kopen

Meer dan 30 tentexploitanten werden weggesaneerd

(van een onzer verslaggevers)

“DE TENT MAG zonder vergunning van de politie niet geheel of gedeeltelijk worden verhuurd of aan een ander in gebruik worden gegeven”. Dit staat te lezen op de vergunning voor het kamperen op het gemeentelijk kampeerterrein te Katwijk aan Zee.

Deze voorwaarde staat sinds 1946 vermeld op het officiële papiertje. Tot vorig jaar werd aan deze bepaling niet streng de hand gehouden. Sinds april echter gebeurt dit op last van het gemeentebestuur van Katwijk wel, om excessen tegen te gaan. Tot ontstemming van vele Utrechters.

Ook de goeden getroffen

Deze klap waarmee de gemeentelijke overheid toesloeg, is hard aangekomen. Een ongekend aantal – misschien wel enkele honderden – vakantiegangers die voornamelijk uit Utrecht komen, zagen zich de gelegenheid ontnomen om in juli en augustus een vakantiehuisje in de Katwijkse duinen te huren. Goedwillende mensen die al voor deze zomer een tenthuisje hadden besproken.

Het gemeentebestuur van Katwijk betreurt het dat de goeden zijn getroffen. Maar het was helaas nodig om de kwaden te kunnen weren teneinde de gang van zaken op het kampeerterrein te saneren.

Want niet minder dan 32 tentverhuurders die er verhuurpraktijken op na hielden, die niet waren te gedogen, werden uitgeschakeld.

Zwarte handel

Van dit aantal waren er die door middel van stromannen drie of vier tenten in exploitatie hadden en een ware zwarte handel in vakantiegeneugten dreven. Er werden prijzen gevraagd van tachtig en negentig gulden per week. Éen geval is bekend waarin honderd gulden voor een tenthuisje werd gevraagd.

Deze verhuurders van tenthuisjes – hoofdzakelijk woonachtig in Utrecht, Zeist en Driebergen — kwamen zelf niet of nauwelijks meer in hun huisje logeren. Er waren er ook die voornamelijk op Duitsers “aasden” omdat die door aan hun Wirtschaftswunder wel een extra tientje per week kunnen betalen.

Dit alles vertelde woensdagmiddag de heer A. Kleinman, ambtenaar van de gemeente Katwijk en van 1 mei tot 1 oktober kampwachter van het kampeerterrein. Al een tiental jaren gaat deze rustige ambtenaar – van origine een Drenth – met de kampeerders om en voor vele Utrechters is hij dan ook geen onbekende.

In het begin werd het wel toegestaan dat de bezitter van een tenthuisje, waarvan de prijs zeker ongeveer duizend gulden bedraagt, zijn tent een paar weekjes verhuurde om de kosten er voor een deel uit te krijgen. Pak weg, vijftig gulden per week is niet onredelijk. Doch de huurprijzen stegen in veel gevallen te hoog en door de vele weken achtereen dat men het tenthuisje ging exploiteren, ging het de spuigaten uitlopen.

Veel waterschade

Er waren gevallen waarin per seizoen wel een “omzet” werd bereikt van 500 tot 1000 gulden. Daarbij kwam dat heel wat tenthuisjes in deplorabele toestand verkeerden. Het tentdoek bleek niet waterdicht, hetgeen tot gevolg had dat de bewoners bij regenval veel narigheid en soms ook veel waterschade hadden.

Zelfs waren er verhuurders die voor 300 gulden een oud tenthuisje opkochten en het een plaatsje gaven op het terrein om er eens lekker aan te verdienen…

De verhoging van het kamp geld met drie tot negen gulden per week heeft nu al tot gevolg gehad dat het aantal tenthuisjes sterk is verminderd. De heer Kleinman heeft thans ongeveer de helft  m i n d e r  grote tenten op het terrein en in zijn boeken staan dan vorig jaar omstreeks deze tijd. Door de beperkende bepalingen van de gemeente komt met later met een tenthuisje.

Er is nu minder te verdienen en in de maanden juli en augustus helemaal niets. Wie van het verhuren van huisjes een zaakje wil maken, zal zijn tenten moeten verplaatsen naar Noordwijkerhout. Daar zijn particuliere terreinen, waar men niet zo nauw kijkt. In Noord-Holland schijnen er ook nog te zijn.

Een uitzondering heeft de gemeente Katwijk gemaakt voor een 25 tot 30 gevallen uit Utrecht en naaste omgeving, die voor de gezondheid in juli of augustus naar zee moesten. Aan deze mensen mag in deze maanden een tenthuisje worden verhuurd – mits voor een redelijke prijs.

De mannen van de Utrechtse brandweer en van de verkeerspolitie ondervinden evenmin hinder van de Katwijkse maatregelen. In een keurig tenthuisje troffen wij de heer W. van den Berg (W.J. Bossenbroekstraat 2) van de Utrechtse verkeerspolitie, zijn vrouw en twee kinderen. Wij hebben een zogenaamde tentclub, vertelde de heer Van den Berg, waaraan wij contributie betalen.

Gezamenlijk huren

Zoals de politie- en brandweermensen de oplossing van hun vakantie-huisvesting aanpakken, zo zal het in de toekomst ook voor de andere tenthuisbewoners het beste zijn, verondersteld kampwachter Kleinman. Hij verwacht een toeneming van het aantal tenten dat gezamenlijk bezit is van een familie of een club. Dan heeft de gemeente er namelijk natuurlijk geen bezwaar tegen dat een tenthuisje steeds weer wordt verhuurd. Maar noodzakelijk zal wel zijn dat bij het huren van een plaatsje een bewijs wordt overlegd waaruit blijkt dat een tenthuisje gemeenschappelijk bezit is.

Over het verbod van de gemeente om in juli en augustus aan derden te verhuren, nog het volgende:

Bij het afhalen van de kampeervergunningen heeft de Kampbeheerder vorig jaar reeds mondeling aangezegd dat de eigenaren van een tenthuisje voor het volgende jaar maatregelen konden verwachten.

Aangezien zij echter de gehele winter niets van de gemeente hebben gehoord, zijn zij doorgegaan met het verhuren zoals zij dat gewend waren. Eerst in april van dit jaar liet het gemeentebestuur van Katwijk per circulaire weten hoe de (strenge) maatregelen precies waren en wat de redenen waren die hiertoe hadden geleid.

Met alle begrip voor de goede bedoelingen van de maatregelen blijft dat jammer dat zovele vakantiegangers te elfder ure hun plannen moeten wijzigen.

 onderverhuur

DE HEER W. van den Berg van de Utrechtse verkeerspolitie kan met zijn vrouw en twee kinderen genieten van een onbezorgde vakantie in Katwijk. Zij wonen in een tent die bezit is van de tentclub van de Utrechtse verkeerspolitie. Buurjongetjes komen er ook graag spelen.

Facebook reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *